От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

2023 05 GULAG 2

 

„Архипелаг ГУЛАГ“ на 50 години

Днес думата „ГУЛАГ“ често се използва в преносен смисъл, но в Съветския съюз ГУЛАГ – абревиатура, обозначаваща система от лагери за принудителен труд – е нещо твърде реално. Милиони хора живеят и умират в многобройните „острови“ на ГУЛАГ – лагерите, разпръснати из огромната територия на страната. Най-лошите лагери се намират в района на Колыма в североизточен Сибир, където затворниците работят при 50, 60 и дори 70 градуса под нулата и не получават достатъчно калории, за да поддържат живота си.

Това преживяване е толкова различно от всичко, което западните интелектуалци са си представяли, и толкова силно дискредитира модния марксизъм, че докладите на оцелелите от ГУЛАГ са осмивани, особено във Франция, където марксистката идеология е най-силна. Всичко това се променя, когато подробната история на ГУЛАГ на Александър Солженицин е изнесена контрабандно от СССР. Архипелаг ГУЛАГ: Опит за литературно изследване – публикуваната преди 50 години книга на Александър Солженицин е нещо повече от подробен разказ, съставен от свидетелствата на стотици хора; тя е и може би най-великата нехудожествена проза на XX век.

Посветен на „всички онези, които не доживяха“ да разкажат своята история, Архипелаг ГУЛАГ демонстрира една низина на човечеството с почти непостижима жестокост. В един запомнящ се пасаж Солженицин разсъждава, че ако интелектуалците от пиесите на Чехов, които са се чудили какво ще бъде след няколко десетилетия, бяха научили, „че черепите на затворниците ще бъдат притискани в железни пръстени; че човешко същество ще бъде спускано в киселинна баня … че в аналния му канал се вкарва нагорещена на печка „тайна марка“; че гениталиите на човека бавно се смачкват под нечий ботуш… нито една от пиесите на Чехов нямаше да стигне до края, защото всички герои щяха да отидат в лудниците.“

Онези, които признават някои от ужасите, често обвиняват за тях изцяло Сталин, сякаш Ленин не би направил такива неща, но, както показва Солженицин, Ленин създава системата на терор и ГУЛАГ, като дава ясно да се разбере, че и двете ще бъдат постоянни характеристики на новия режим. Солженицин предупреждава онези западни граждани, които си въобразяват, че тази странна система от наказания не би могла да се случи в тяхната страна: „Уви, цялото зло на ХХ век е възможно навсякъде по света.“

Как е било възможно такова зло? Шекспир и Шилер явно не са схванали злото, поучава Солженицин, защото техните злодеи „признават себе си за злодеи и знаят, че душите им са черни“, но тези, които извършват най-големите вреди, мислят за себе си като за герои. Преди разпитващите да могат да изтезават затворници, за които знаят, че са невинни, те трябва да открият оправдание за действията си. Злодеите на Шекспир се спират на няколко трупа, „защото нямат идеология“, нищо, което да се сравни с „научните“ и непогрешими обяснения на марксизма-ленинизма за живота и етиката. „Идеологията – това е, което … дава на злодея необходимата непоколебимост и решителност … социалната теория, която му помага да направи така, че действията му да изглеждат добри … в собствените му очи и в очите на другите.“


Small Ad GF 1

Далеч от това да се оправдава, Солженицин описва как някога е приел официалната идеология и се е държал отвратително. Архипелаг ГУЛАГ е не само история, но и автобиография, описваща как се е променил авторът. В ГУЛАГ той се сблъсква с „голямото разклонение“ на затворническия живот: Дали човек да избере „да оцелее на всяка цена“, включително за сметка на другите? „От тази точка пътищата тръгват надясно и наляво… Ако тръгнеш надясно, губиш живота си, а ако тръгнеш наляво, губиш съвестта си.“

Приемащите съветската етика се смееха на самата идея за „съвест“. „Правилно“ беше всяко нещо, което помагаше на комунистическата партия. Според този възглед нямаше висши ценности, нямаше абсолютно добро и зло, а единственото, което имаше значение за всяко действие, беше неговият резултат. Точно обратното, решава Солженицин; най-важен е не резултатът, а душата на човека.

Когато Солженицин стига до този извод, той разпознава и злото в себе си. Усещането му за живот се преобразява напълно. Научил се е да прощава и е открил какво е истинско приятелство. Преди всичко той е разбрал „как човек става зъл и как добър. В опиянението от младежкия успех се бях почувствал непогрешим и затова бях жесток“.

Но в затвора Солженицин постепенно осъзнава фундаменталната лъжливост на идеологическото мислене: идеята, че злото произтича от лошите хора и е необходимо само да се отървем от тях. Съвсем не. „Границата, разделяща доброто от злото, не минава нито през държавите, нито между класите, нито между политическите партии – а направо през всяко човешко сърце.“ След като е разбрал тази истина, Солженицин е стигнал до друга – „истината на всички религии по света: Те се борят със злото, което е вътре в човека (във всеки човек).“

Удивително е, че Архипелаг ГУЛАГ се превръща в оптимистична история за възраждането на душата. „Там подхранвах душата си – заключава Солженицин, – и без колебание казвам: „Благословен да си, затворе, за това, че си бил в моя живот!“.

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

 

Източник

 

Гари Сол Морсън (род. 1948) е американски литературен критик и славист. Особено известен е с научните си трудове върху великите руски романисти Лев Толстой и Фьодор Достоевски, както и върху литературния теоретик Михаил Бахтин.


Pin It

Прочетете още...