От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

 

Е, добре – трябва да се защитавам, мъже атиняни, и трябва да се заема да изтръгна от вас в толкова кратко време клеветата, която ви е внедрявана в продължение на дълго време. Наистина бих искал да стане така, ако това е по-добре и за вас, и за мен, и да сполуча в защитата си, но мисля, че е трудно и съвсем не е тайна за мен колко е трудно. Все пак нека стане, както е угодно на бога, а аз трябва да се подчиня па закона и да поема защитата си.

 

Pin It

Прочетете още...