Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

2021 06 Guilt

 

От редакцията: в настоящия текст, предназначен предимно за специалисти, но достъпен също и за образовани любители, се представят основните тенденции в развитието на германската историография след Втората световна война.

Близо четиридесет години след разпадането си Третият райх остава централното историческо преживяване на съвременна Германия, отправна точка, по която продължават да се съизмерват миналото и настоящето. Дори в още по-голяма степен, отколкото 1789-1814 г., 1858-71 г. или 1914-18 г., периодът 1933-45 г. се разглежда като вододел между ancien régime и новия ред, разделящ различни политически философии, граждански идеали, социални ценности и национална лоялност. Ето защо науката продължава да изследва измеренията на германския тоталитаризъм, не само неговия ход и резултат, но и произхода и предисторията му. Нацистката диктатура привлича вниманието ни с непредсказуемите си обрати и драматични контрасти: страна, потънала в поражение, се възстановява, за да доминира в Европа; народ, известен с приноса си към културата, се впуска в прояви на варварство; военни успехи с безпрецедентен мащаб се превръщат в безусловна капитулация. Как е могло да се случи всичко това? Това е въпросът, на който историците се опитват да отговорят, създавайки огромна научна литература, несравнима по интензивност и подробности. Приливът не показва признаци на оттегляне. Година след година се появяват нови трудове, които се стремят да разширят разбирането ни за това защо духът на Ваймар не е могъл да предотврати реалността на Аушвиц. Периодът 1933-45 г. си остава кулминацията на германската история.

Тук-там обаче някои историци изказват мнение, че отделяме твърде много внимание на Третия райх, че е дошло времето да възприемем по-широка гледна точка, в която нацисткият режим да се разглежда като част от непрекъснат исторически процес, простиращ се отвъд превземането на Фюрербункера. Преди малко повече от десетилетие Джефри Бараклоу твърдеше на страниците на New York Review of Books, че „сме стигнали почти дотам, докъдето е възможно да стигнем по пътя, който повечето историци са извървели след 1945 г., и че е дошло време за нови посоки и нови цели“. Той признава, че заниманието на учените с нацисткия опит е довело до натрупване на огромно количество информация, което няма аналог в никой друг исторически период, но „дали това е довело до повече разбиране, е друг въпрос“.[1]

Сега трябва да се запитаме, твърди Бараклоу, дали усилията, положени за по-нататъшни изследвания, наистина ще си заслужават получените резултати, дали „историците не започват да изстъргват дъното на бъчвата“. Търсенето на „корените“ на Третия райх е довело до внимателно изследване на целия период от 1871 до 1945 г. – изследване, вдъхновено „колкото от възмущение, негодувание и пристрастие [parti pris], толкова и от безкористно търсене на историческата истина“. Английски и американски учени откриват предзнаменования на Третия райх на всяка крачка от съвременната германска история; германски историци от по-старите поколения настояват, че завземането на властта от Хитлер е нещастие, което може да сполети всяка страна; леви писатели описват националсоциализма като инструмент на германския капитализъм; десни писатели виждат в него движение на невежите маси, хипнотизирани от демагогията на Хитлер. „Когато прахът се уталожи, присъдата на тези спорове вероятно ще бъде, че те са предизвикали повече топлина, отколкото светлина.“[2]

Бараклоу признава, че въпросът за приемствеността е много сложен, но според него мнението, че 1945 г. е създала пропаст в германската история, е „подвеждащо опростяване“. Той е сигурен, че когато се стигне до написването на последователен, критичен разказ за историята на Централна Европа от последните сто години, този въпрос ще играе много важна роля. Защото тогава годините на нацизма ще трябва да се разглеждат не само като нарушаване на приемствеността, каквото те безспорно са в някои отношения, но и като „етап по пътя от Германия на Бисмарк към Германия на Бранд“. Първото изискване за по-ясна перспектива към германската история следователно е нова хронологична рамка, която да започва от 1871 г., но да не спира до 1945 г. „Либералната“ периодизация на германската история, периодизацията, която представя падането на Третия райх като решаваща повратна точка, отразява възглед за миналото, който не можем да приемем, и перспектива, която вече не споделяме. „Тя е ориентирана към политическите събития, поставя по-голям акцент върху правните и конституционните форми, отколкото върху социалните и икономическите отношения, и превръща националната държава в свой критерий.“ Необходимостта от ново разглеждане на миналото на Германия е безспорна, тъй като остарялото либерално тълкуване е натоварено с „бремето на вината и емоционалните асоциации от 1945 г.“.[3] Дошло е времето за по-обективен и всеобхватен анализ.


Small Ad GF 1

Призивът на Бараклоу за преразглеждане на интерпретацията на Третия райх е последван от предложения за посоката, в която тя трябва да се развие. След цялата смела реторика по отношение на конвенционалната историография забележките му звучат малко кротко и антиклиматично. Повтаряйки, че възприетият „либерален“ възглед за 1945 г. като „абсолютна нула“ е подвеждащ, той продължава да обяснява, че поражението със сигурност е било по-голямо нарушение на приемствеността през 1945 г., отколкото през 1918 г., но германската капитулация е била само една точка в периода на здрача, който започва през юни или юли 1944 г. и продължава до 1948 или 1949 г. И отново, както след Първата световна война, икономическото възстановяване – валутната реформа от юни 1948 г. – бележи началото на нов период. Този път тя е съпроводена от разделянето на Германия и създаването на Федерална и Демократична република през 1949 г. [4]

Това е равносметката от смелия нов подход към историческото значение на нацисткия режим.

Трудно е да се разбере, дори и след внимателно обмисляне, защо мнението, че неуспешният опит за убийство на Хитлер през 1944 г. бележи края на един период в историята на Централна Европа и началото на друг, който продължава до формирането на двете Германии през 1949 г., трябва да се счита за по-висше от по-традиционното схващане, че решителният прелом настъпва през 1945 г. с безусловната капитулация на Третия райх. Подобна драстична ревизия на историческата периодизация наистина притежава достойнството на оригиналността, но за сметка на добрата преценка и здравия разум. Затова историците продължават да приемат централното място на периода 1933-45 г., признавайки неговото значение като отражение на политически, социални или културни сили, дълбоко вкоренени в живота на Централна Европа. Различията им се отнасят до естеството и произхода на тези сили, а не до тяхното значение или хронология. От половин век насам учените разглеждат нацистката диктатура като валидна област на историческо изследване, валидна сама по себе си поради далечните си последици, а не като част от по-голямо цяло. Този възглед не показва признаци на промяна.

Това, което се е променило, е начинът, по който историците интерпретират значението на Третия райх. За тези, които за първи път се занимаваха с този въпрос в годините след 1945 г., основната задача беше да изследват онези идеи и вярвания, които протичат в германската история и водят до националсоциализма. Така още от самото начало изследването на Третия райх е свързано с въпросите за вината и отговорността – отговорността за тиранията, агресията и геноцида. Как би могло да бъде иначе? Учените от онова поколение все още живеят в сянката на Втората световна война. Те си спомнят годините на триумф на нацистката диктатура; много от тях са участвали, на една или друга страна, в дългата военна борба, която беше разрушила предвоенния свят на тяхната младост. За тях опитът да оценят историческото значение на Третия райх е свързан с лични спомени и лични преживявания. Те не могат да постигнат обективността, която един учен обикновено придобива чрез дистанция, отстраненост и известно безразличие.

Онова, което историците, занимаващи се с проблема за националсоциализма, казват през 1940-те и 50-те години, задължително отразява начина, по който те разглеждат не само миналото, но и бъдещето на германците. Дали са били лековерни или съучастници на диктатурата на Хитлер? Дали са били в неведение или просто безразлични към извършените от нея зверства? Дали приемането на Третия райх е било резултат от внезапни нещастия – загубена война, унизителен мир, разрушителна инфлация, жестока депресия – или от мощни светски сили, които могат да бъдат проследени в продължение на повече от сто години? Може ли сега да им се вярва, че ще възстановят националния си живот в съответствие с демократичните принципи, или ще се върнат към типажа си, щом само им се отдаде възможност? Такива бяха въпросите, които се криеха в работата на първото поколение учени, занимаващи се с Третия райх.

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Тези учени удобно могат да бъдат разделени на обвинители и защитници – на такива, които твърдят, че корените на националсоциализма са дълбоко вкоренени в съвременната германска история, и такива, които твърдят, че режимът на Хитлер представлява покварата на един народ, чиято национална традиция е не по-лоша от повечето други. Първите произхождаха от страните, които се бяха сражавали срещу Оста по време на Втората световна война, най-вече от Съединените щати, но също така и от Англия и Франция. Много от тях бяха бежанци от Германия, прогонени от родината си поради етнически или политически фанатизъм, които сега седяха в съда над онези, от чиито ръце бяха претърпели унижение и преследване. Общата характеристика на обвинителите беше убеждението, че националсоциализмът е възникнал постепенно, но логично от установените традиции в германския живот, които са намерили реализация през 1933 г. Хитлер не е отклонение, а кулминация. Той е дошъл на власт на вълната на романтичния национализъм, зародил се в края на осемнадесети или началото на деветнадесети век. Задачата на науката е да разплете плетеницата от идеали, лоялности и вярвания, простираща се от Фридрих Велики и Освободителната война до концентрационните лагери и газовите камери на Третия райх. Този подход към Централна Европа има своите корени в предвоенните и военните години като реакция срещу варварството на нацисткия режим, но достига пълното си развитие едва след 1945 г.

Американският историк Питър Виерек твърди, че германският народ започва да се отклонява от космополитната сдържаност на консервативни държавници като Метерних, когато се насочва към романтизма и национализма. Това е началото на пътя, който води заблудената нация към диктатурата на Хитлер. „Нима е неисторично да съдим за антиметернихския национализъм и расизъм на Германия от XIX в. по неговите нацистки последици?“ – пита той. „Дали тези последици бяха логичен резултат или съвременна случайност, за която не бива да се обвинява национализмът? Не е ли случай на заблуда да се вижда толкова много в тези ранни бунтовници от 1806-1848 г., които много историци все още смятат за големи либерали?“ За читателите на Виерек не би могло да има съмнение относно отговора. Тези, които са помогнали за разпространението на евангелието на националното обединение, особено във висшите учебни заведения, са подготвили пътя за покварата на германския народ.

Либералните университетски професори, най-яростните врагове на Метерних, които през 1848 г. са били толкова видни, често са били далеч от мрачните идеалисти, представяни в нашите учебници. От своя гледна точка Бисмарк греши, като се подиграва с липсата им на Realpolitik. Мнозинството… е било по-бисмарково, отколкото Бисмарк някога е осъзнавал. Много либерали … по-късно стават водещи пропагандатори на Бисмарк, заедно с новата Националнолиберална партия. Само малцина почтени хора продължиха да се противопоставят на него и на милитаристичното преклонение пред успеха, което последва победоносните му войни.[5]

След като кръвта и желязото са надделели над легитимността и традицията, е било само въпрос на време кафявите ризи да вземат властта.

Едмон Вермей във Франция се съгласява с това тълкуване, въпреки че акцентът му е върху периода след, а не преди 1871 г. Третият райх, пише той, въпреки необичайния характер на предшестващите го обстоятелства, не е „чисто случаен епизод, появил се в периферията на германската традиция“. За да го разберем, трябва да разгледаме разпространението на един неспокоен национализъм в Централна Европа, започнало с войните на Френската революция и Наполеоновата империя, но особено след отстраняването на Бисмарк. Защото Железният канцлер, създавайки Германската империя, е открил пред страната си неочаквани нови перспективи, макар че е успял да обуздае нейния буен устрем. „Именно след неговото падане, при Вилхелм II, този национализъм, преодолявайки всички бариери и измъквайки се от хватката на едно слабо правителство, е породил състояние на духа и обща ситуация, които трябва да анализираме, защото в противен случай нацизмът с неговите моментни триумфи и ужасен крах ще остане неразбираем.“ Такъв анализ трябва да доведе до заключението, че германската нация, която вече е преживяла две големи катастрофи, ще продължи да следва отделен път, „поставяйки винаги духа на своята непримирима техническа дисциплина в служба на онези визии за бъдещето, които поражда нейният вечен романтизъм“.[6] Само бдителността на останалите европейски държави може да предотврати опасността от германски иредентизъм.

Същата тема се появява и в работите на британските учени през първите следвоенни години. В своята лекция, прочетена пред Британската академия през лятото на 1944 г. и публикувана две години по-късно, Люис Б. Намиер твърди, че националните конфликти в Централна Европа по време на революциите от 1848-49 г. вече са разкрили германската войнственост, която историята на следващите сто години потвърждава в голяма степен. Той говори за „ранните прояви на агресивните национализми, особено на германския национализъм, който произлиза по-скоро от така възхвалявания Франкфуртски парламент, отколкото от Бисмарк и прусащината“. Като разглежда отношението на германските либерали, „всъщност предшественици на Хитлер“, към поляците и чехите, той се докосва до проблеми, които през 1938–39 г. отново се превръщат в „крайъгълен камък на германския манталитет и решаващ елемент в източноевропейската политика“. Със сигурност между двата периода има разлики. След „пролетта на народите“ старият ред e победил своите противници, като по този начин e спасил репутацията на германския либерализъм и e попречил на „революцията на интелектуалците“ да довърши la trahison des clercs [предателството на интелектуалците]. И все пак, „ако Хитлер и неговите съмишленици не бяха приели сляпо легендата, която либералите от последните дни, германски и чуждестранни, бяха създали около 1848 г., те може би щяха да намерят много неща, които да възхваляват в deutsche Männer und Freunde [немските мъже и приятели] от Франкфуртското събрание“.[7] Ето я отново червената нишка, която свързва жестокостите на нацистката диктатура с историческото развитие на германския народ.

Всъщност за А. Ж. П. Тейлър Третият райх е най-автентично германската от всички форми на власт, които германците познават. Въпреки че е основан на терор и е неприложим без тайната полиция и концентрационния лагер, нацисткият режим „представлява и най-съкровените желания на германския народ“. Това е единственото германско правителство, създадено някога по германска инициатива. Свещената Римска империя е наложена от Австрия и Франция, Германската конфедерация – от Австрия и Прусия, а Ваймарската република – от съюзниците. „Но „Третият райх“ се крепи единствено на германската сила и импулс; той не дължи нищо на чужди сили. Той беше тирания, наложена на германския народ от самия него.“[8]

Много германци, може би повечето, не са били склонни да направят жертвите, които превъоръжаването и тоталната война са изисквали, признава Тейлър, но те са търсили награда, която само тоталната война може да им даде. Те са искали да променят присъдата от 1918 г., не само да прекратят репарациите и да отхвърлят обвинението във военна вина, но и „да отхвърлят равенството с народите на Източна Европа, което тогава им беше наложено“. Тук Тейлър се връща към темата, която Намиер е развил в лекцията си за 1848 г:

През предходните осемдесет години германците бяха пожертвали за Райха всичките си свободи, а като награда искаха поробването на други. Нито един германец не признаваше чехите или поляците за равни. Затова всеки германец желаеше постижението, което само тоталната война можеше да даде. С никакви други средства Райхът не можеше да се задържи дълго. Той е създаден чрез завладяване и за завладяване; ако някога би се отказал от завоевателната си кариера, той би се разпаднал.[9]

Така патриотичният дълг принуждава дори най-добрите германци да подкрепят политика, която води страната им към катастрофа.

Учените, представящи аргументите на обвинението, разчитат предимно на силата на идеите, за да обяснят приемствеността на германската история. Връзката между Третия райх и Ваймарската република, Германската империя, революциите от 1848-49 г. или Освободителната война е в запазването на убежденията, нагласите и лоялността, които оформят политическите институции, военните цели и социалните отношения. Концепциите за авторитаризъм, национализъм, романтизъм, милитаризъм и расизъм притежават причинно-следствена автономия, която им позволява да определят колективните действия на даден народ от поколение на поколение. Преди 1945 г. историографията за Германия до голяма степен се опира на Primat der Aussenpolitik, първостепенното значение на външните работи. От 1965 г. насам тя се насочва към Primat der Innenpolitik, решаващата роля на вътрешното развитие. Но за първото следвоенно поколение учени основната предпоставка беше това, което може да се нарече Primat der Geistespolitik, решаващото влияние на интелекта, на културните сили и идеологическите течения като определящ фактор на историческото развитие. Погледнете само заглавията на някои от най-известните трудове, публикувани в Съединените щати по това време, които обясняват как германците са станали такива, каквито са: „Германската идея за свобода“ (1957 г.), „Умът на Германия“ (1960 г.), „Политиката на културното отчаяние“ (1961 г.), „Кризата на германската идеология“ (1964 г.). Ключът към разбирането на случилото се по време на Третия райх, предполагат те, не се крие в политическите институции или социалните отношения, а в ужасно погрешните идеи, които са помогнали за формирането на политиката и обществото.

Така в предговора към своето задълбочено научно изследване за това как германците са разглеждали понятието за свобода от Реформацията до Германската империя Леонард Кригер пита: „Дали неуспехът на германците да постигнат със собствени усилия либерална демокрация в западния смисъл на думата означава просто триумф на консерватизма над общия либерализъм в Германия, или в поражението им е участвало специфично германско отношение към свободата?“ Проницателният читател би могъл да се досети за отговора. Оказва се, че наистина е имало специфично германско отношение към свободата, което произтича от „вековното свързване на свободата с авторитарната държава“.[10]

Ханс Кон публикува не толкова обширно изследване на идеологическите течения в Централна Европа, започвайки от Просвещението, а не от Реформацията, но неговите изводи в основни отношения са сходни с тези на Кригер. Въпреки че германците са обогатили интелектуалното наследство на човечеството с принос, равен в редица области на най-големите постижения в историята, „те са развили нагласи, които ги отделят от основните тенденции, характерни за съвременната западна цивилизация“. Те са предложили на света може би най-яркия пример в наше време „за моралната катастрофа, до която може да доведе болестта на самоцентрирания национализъм и съпътстващата го trahison des clercs [предателство на интелектуалците]“. Хитлер апелира към чувства, дълбоко вкоренени в германската история, неконтролирани от „либерално-хуманитарните съображения на Западна Европа, наследени от Просвещението“. Източникът на разминаването на Германия с Англия и Франция се крие в романтичното движение, което отхвърля ограниченията, наложени от класицизма. В Централна Европа романтизмът, въпреки че първоначално може да е бил аполитичен, „насърчава развитието на германския национализъм след 1800 г. и му влияе толкова, колкото Просвещението оформя формата на национализма в Западна Европа“.[11]

За Фриц Щерн и Джордж Л. Мос повратната точка в политическата мисъл на Централна Европа настъпва малко по-късно, след основаването на Германската империя. Възможно е и преди това да е имало предупредителни знаци, но за систематично изследване на „възхода на германската идеология“ или на „интелектуалния произход на Третия райх“ трябва да се обърнем към периода след 1871 г. Щерн твърди, че идеите на Пол дьо Лагард, Юлиус Лангбен и Артур Мьолер ван ден Брюк са оказали силно влияние върху настроенията, Lebensgefühle [жизнените усещания], на почтените германци в продължение на две поколения преди Хитлер. „Тези idées-forces си оставаха, разбира се, подземна сила, подводно течение на убежденията, видимо само в моменти на криза. Но те подхранваха идеалистичното отхвърляне на модерното общество и негодуванието срещу несъвършенствата на западните идеали и институции, които допринесоха толкова много за отслабването на демокрацията в Германия.“ Причината, поради която „консервативната революция“, която е европейски феномен, се превръща в решаваща интелектуална и политическа сила само в Германия, е, че „тази специфична реакция срещу модерността е дълбоко вкоренена в германската мисъл и общество и… това любопитно идеалистично, неполитическо недоволство представлява основната връзка между всичко почтено и велико в германското минало и триумфа на националсоциализма“. Накратко, „много преди Хитлер, много преди Версай, в Германия се появяват дълбоки национални разочарования, стряскащи културни недоволства, които вдъхновяват националистически фантазии и утопии, които намират лесно одобрение сред [германския] елит“.[12] Дори и без Хитлер и поредицата от катастрофи, произтичащи от Първата световна война, тяхното присъствие трябва да се вземе предвид при разглеждането на политическата култура на съвременна Германия.

Проучването на Мос за периода след 1871 г. води до същото заключение. Това, което отличава Германия от другите народи, е „особеният възглед за човека и обществото, който изглежда чужд и дори демоничен за западния интелект“. За да намерим обяснение на уникалното развитие на Централна Европа, трябва да разберем развитието на идеите на „расовата мисъл, германското християнство и Völkisch [народностният] природен мистицизъм“. Трябва да разберем ролята, която те са изиграли, и копнежите, които са задоволявали. Историците са склонни да ги пренебрегват, разглеждайки ги като вид субинтелектуална, а не интелектуална история. И все пак тяхното значение не бива да се пренебрегва, тъй като този комплекс от особено германски ценности и идеи е предал големите проблеми на последните сто години на важни слоеве от населението. Отклонението на германската мисъл от тази на Запада обяснява и разликата между германския фашизъм и останалите фашистки движения. Заради особената си идеология „тази нещастна нация“ отхвърли европейското наследство, което другаде все още беше живо, наследство, произхождащо от рационализма на Просвещението и социалния радикализъм на Френската революция. Това отхвърляне беше свързано с общо противопоставяне на модерността. „Пробуждането на германската индивидуалност“ всъщност е било бягство от настоящата действителност, бягство от общата традиция. Разглеждайки го, можем да забележим по какво германската форма на фашизъм се различава от тези в Западна Европа, тъй като, докато те се опитват да си подадат ръка, националсоциализмът го прави само за да „продължи подривната дейност на чужда територия за свои собствени цели, а не от дълбоко изпитван копнеж за по-голямо единство“.[13]

В обобщение, историците, които твърдят, че Третият райх трябва да се разглежда като част от историческата приемственост в Централна Европа, определят източника му като комплекс от идеи за властта, войната, държавата, обществото, расата и Volk [народа], които с течение на времето са извратили един народ. Ефектът от тях може да се види на всяка крачка в развитието на съвременна Германия, като кулминацията е трагедията на националсоциализма. Но въпреки че греховете, извършени от германците, са тежки, пътят към тяхното изкупление е ясен, поне по подразбиране. Тъй като грешните идеи са ги унижили, правилните идеи могат да ги спасят. Решението на „германския проблем“ е превъзпитанието. Началното и висшето образование, журналистиката и литературата, изкуствата и науките – всички те трябва да се включат във формирането на нов манталитет в Централна Европа. И наистина, в рамките на десет или петнадесет години след безусловната капитулация, особено след избухването на Студената война, американските и британските историци започват да забелязват окуражаваща промяна в мирогледа на германците. Ханс Кон, който пише през 1960 г., дори заявява,

Германската федерална република е част от западната общност. По този начин германците дадоха нова сила на тази общност, за която само преди малко представляваха смъртна заплаха. Двете хегемониални войни на Германия през ХХ век доведоха народите и цивилизацията на Европа до ръба на катастрофата. От тази катастрофа произлезе една голяма придобивка – демократична Германия, която най-сетне заема полагащото ѝ се място в съвременния западен живот.[14]

Все пак има надежда за спасението на Германия, но само чрез покаяние и изповед.

Германските историци от следвоенните години обаче не са достатъчно разкаяни за повечето чуждестранни критици. Те са хора, достигнали зряла възраст по време на империята, преживели Първата световна война и Ваймарската република и станали свидетели на възхода и падението на Третия райх. Те не са били фашисти или расисти, но не са били и пламенни демократи. Политическият им хоризонт е бил тесен и се е простирал от предпазлив либерализъм до умерен консерватизъм.

Повечето от тях са станали Vernunftsrepublihaner [републиканци на разума] през 1920-те години; те са приели републиканския експеримент faute de mieux [поради липса на нещо по-добро], по-скоро по целесъобразност, отколкото от вътрешно убеждение. След 1945 г., когато страната им е в руини, те нямат нищо друго, освен идеалите на това, което е било някога. Те не отричат тиранията или жестокостта на Третия райх, на които току-що са станали преки свидетели. Но те твърдят, че 1933 г. е по-скоро прекъсване, отколкото изпълнение на миналото. Националсоциализмът не е кулминация, а отклонение от политическия дух на Централна Европа. Имало е други, по-хуманни традиции, които някога са процъфтявали на германска земя и които сега трябва да бъдат възродени. Накратко, те поглеждат назад към епохата на невинност, която нацията им е познавала преди падението; позовават се на онази „друга Германия“ и нейните „добри германци“, които са живели в правда, докато Първата световна война не ги е тласнала по хлъзгавия склон.

Фридрих Майнеке, най-известният германски историк от периода преди нацизма, който вече е на повече от осемдесет години, призовава сънародниците си да се върнат към идеалите на августовската епоха, към духа на Ваймар. „Делото от периода на Бисмарк е унищожено по наша вина“, пише той, „и през неговите руини трябва да търсим пътища обратно към времето на Гьоте.“ Големите постижения на онази епоха са дело на много хора, обединени само от приятелски връзки, които са се стремили да осъществят идеала за лична и индивидуална култура, притежаваща в същото време универсален смисъл и съдържание. Това е идеал, който е можел да поддържа духа на нацията в настоящата ѝ криза. „Ние не се нуждаем от радикално превъзпитание, за да функционираме отново ефективно като член на западната културна общност. Само нацистката мегаломания с нейната некултурност и привидната ѝ култура трябва да бъде радикално премахната.“ Това обаче не трябва да бъде заменено с блед, празен, абстрактен космополитизъм, а с космополитизъм, който в миналото е бил формиран от силно индивидуални постижения и който може да бъде формиран по този начин отново в бъдеще. „Германският дух, надяваме се и вярваме, че веднъж намерил себе си, все още ще има своята специална и незаменима мисия, която да изпълни в рамките на западната общност.“[15] Само такова постижение би могло да върне на Германия уважаваното място в семейството на народите.

Франц Шнабел, либерален католик от Югозападна Германия, автор на блестяща културна и социална история на своята страна през XIX век, се позовава на духа на Германската конфедерация, а не на западащата Свещена римска империя. В годините след Виенския конгрес все още е имало възможност да се овладеят разрушителните националистически движения, породени от романтизма. „Искането за компактен национален организъм идваше само от няколко партии; то често беше продукт на учените.“ Усъвършенстването на технологиите за транспорт и комуникации всъщност е сближило нациите на континента, създавайки световна икономика. „Следователно в материалните условия съществуваше солидна основа за федерален съюз на народите от Централна и Източна Европа.“ Но Бисмарк, като срива установения ред чрез милитаризъм и анексионизъм, като постига политическо обединение под господството на Прусия, „прави най-много за разпадането на Централна и Източна Европа на независими, чисто национални държави“. Националните малцинства, насърчени от успеха на германското движение за политическа консолидация, се възползват от слабостта на Хабсбургската монархия. След като те стават свободни, лежащи без защита по руската граница, Централна Европа не може повече да запази позицията си. Бисмарк не е успял да осъзнае, че дипломацията на raison d'état ще доведе до борба за хегемония, която трябва да завърши с разчленяване на Европа. Неговият триумф е могъл да бъде постигнат само по стария начин, „чрез нарушаване на справедливостта и в крайна сметка чрез решително скъсване с всички исторически отношения“.[16]

За Ханс Ротфелс обаче Бисмарк е въплъщение на класическите пруски добродетели на политическа отговорност и трезво държавно управление. Ротфелс е пламенен германски патриот, участвал е в битката при Марна и е бил тежко ранен. Но нито службата му за родината, нито националистическият тон на писанията и лекциите му в Кьонигсберг могат да го защитят от нацисткото настояване за расова чистота. Принуден да напусне Германия в навечерието на Втората световна война, той е един от малкото емигранти, които се завръщат след 1945 г. Но още докато учи в Чикагския университет, той публикува изследване на германската съпротива срещу Третия райх, в което възхвалява предаността към дълга и патрицианското noblesse oblige [благородството задължава], свързани със стария монархически ред. Той отрича, че консерваторите, които са се противопоставили на Ваймарската република, са подготвили почвата за националсоциализма:

По-подходящо би било да се каже, че традициите на истинския „пруски милитаризъм“, които все още съществуват в нацистка Германия, представляват бариера срещу националистическите и демагогските изстъпления.... Водещите военни и аристократични членове на заговора [срещу Хитлер през 1944 г.] със сигурност не са мислили за професия или каста, а в много голяма степен за възстановяване на човешките и наднационалните ценности. В основата си те са били водени от морални и религиозни импулси.[17]

Със сигурност те не са имали намерение да продължат злополучния експеримент с републиканството. Техните планове предвиждат „консервативна и децентрализирана демокрация с повече или по-малко силен примес на социализъм“. Те са се противопоставяли на „масовата демокрация“, но такива са били и основателите на американската република, бърза да добави Ротфелс, които също са вярвали, че безпрекословното управление на мнозинството трябва да доведе до тирания. Идеалите на опозицията срещу Хитлер във всеки случай са били за предпочитане пред „политическата уредба на демокрацията“, която победителите налагат на Германия след 1945 г., с нейната „партийна бюрокрация“ и „широкомащабна демократична машинария“, така чужда на историческия опит на Централна Европа.[18]

Някои германски учени дори твърдят, че идеологическият произход на Третия райх всъщност трябва да се търси в Западна Европа, в концепцията за масовата демокрация и доктрината за суверенитета на народа. Такава е например позицията на Герхард Ритер, най-енергичният и плодовит защитник на политическата традиция на своята страна. Той твърди, че не само Германия се е поддала на национално самопоклонничество. Вината можела да се търси навсякъде, където volonté générale [общата готовност] на Русо и митичната „народна воля“ на якобинците са се разглеждали като еманация на абсолютния разум и са се приемали за висша съдебна инстанция. Търсенето на „корените на националсоциализма“ би останало безплодно, ако обхватът му се ограничи до Германия. Защото „не друго събитие в германската история, а Великата френска революция подкопава здравите основи на политическите традиции на Европа. Тя изковава и новите понятия и лозунги, с чиято помощ модерната държава на Volk и Führer оправдава своето съществуване“.[19]

Ритер настоява, че демократичният принцип не може да осигури защита срещу диктатура. Напротив, егалитарната демокрация е нейната най-важна политическа предпоставка. Свободата на един народ, който е станал суверенен, може да се превърне в държавно робство под властта на тиранин, когато някой талантлив демагог или брутален човек на действието успее да съсредоточи върху себе си доверието на масите с техния копнеж и вяра в бъдещето, когато успее да се изяви като носител на „народната воля“. Трябва да признаем, че „системата на ‚тоталитарната‘ диктатура като такава не е специфично германско явление“. Тя представлява по-скоро радикалната промяна от демократична към авторитарна организация на държавата, която е възможна навсякъде, където се въвежда „прякото управление на народа, произтичащо от ‚бунта на масите‘“.[20]

Изкушаващо, но несправедливо е да отхвърлим Ритер като непоправим апологет на консервативната традиция в Централна Европа, чиито основи бяха разрушени от Втората световна война. Той е нещо повече от това. Той признава, че докато много държави са се прекланяли пред идола на националността, „германците са приели всичко това с особен плам, когато сега им е било проповядвано от националсоциализма, а техният национализъм като цяло е проявявал от самото си начало особено интензивно, борбено качество“. Наистина, има нещо трогателно в признанието, направено, когато е на седемдесет години, че убежденията, които са го водили през целия му живот, вече не изглеждат толкова здрави, колкото е вярвал някога. В увода към втория том на мащабното си изследване на милитаризма в Германия, обхващащо периода 1890-1914 г., той пише, че е погледнал назад към тези години „не без чувство на психологически шок“. Това, което е изобразил там, е „предвоенната Германия на моята собствена младост“, която „през целия ми живот е била осветявана в паметта ми от сияйния блясък на едно слънце, което сякаш потъмня едва след избухването на войната през 1914 г.“. Но сега, „във вечерта на моя живот“, окото на учения вижда „сенки, които са много по-дълбоки, отколкото моето поколение – и със сигурност поколението на моите академични учители – е било в състояние да забележи по онова време“.[21] Това е болезнена изповед за човек, който е посветил живота си на защитата на традиционните граждански ценности, за да открие в крайна сметка, че те носят семената на корупцията. И все пак за него и неговото поколение беше емоционално и психологически невъзможно да отидат отвъд признанието, че възгледите им може би са били твърде безкритични и сангвинични.

Но дори и това признание беше повече, отколкото много от техните сънародници бяха готови да признаят. Дилемата на германските историци след войната се състои в това, че докато в чужбина ги критикуват за недостатъчно разкаяние, у дома ги критикуват за прекалено биене в гърдите. В речта си при откриването на първата следвоенна среща на германските историци през 1949 г. Ритер предупреждава,

Непрекъснато рискуваме не само да бъдем осъдени от света като националисти, но и да бъдем използвани като свидетели от всички онези кръгове и тенденции, които в своя нетърпелив и сляп национализъм са запушили ушите си за ученията от най-близкото минало. Никога нашата политическа отговорност не е била по-голяма не само пред Германия, но и пред Европа и света. И все пак никога пътят ни не е бил толкова опасно тесен между Сцила и Харибда, както днес.[22]

Германската историческа наука, изгубила идеологическата си основа, която я е крепила повече от век, трябваше да намери нов ръководен принцип, съобразен с променените обстоятелства.

Всеки посетител на Германия през онези години, който знае езика достатъчно добре, за да проведе случаен разговор със сервитьор, шофьор на такси или хотелски служител – или, в този случай, с бизнесмен, държавен служител или представител на научните професии – скоро открива какво има предвид Ритер под тесния път между Сцила и Харибда. Защото възгледът, че Третият райх представлява извращение на германския дух, отговорно за краха на традиционната политическа система на Европа, в никакъв случай не се приемаше от всички германци. Общоприетото мнение, може би преобладаващо, беше, че макар националсоциалистите наистина да са извършили актове на жестокост и потисничество, Съюзниците не са в състояние да повдигнат обвинителен пръст. Това твърдение обикновено беше последвано от дълъг списък с прегрешения, извършени от окупационните армии – повечето от тях, уви, твърде точни – вариращи от убийства и изнасилвания до черна търговия, кражба на часовници и нападения над цивилни граждани. Die Anderen Habens nicht viel besser gemacht [Другите не се справиха много по-добре] беше постоянният рефрен. По този начин германските историци се оказаха между тези, които ги критикуваха, че признават твърде малко, че не се разкайват достатъчно, и онези, които ги критикуваха, че признават твърде много, че не са достатъчно предизвикателни.

Но през 60-те години дебатът за вината и изкуплението на Германия придобива нова форма. Основните въпроси остават същите, но начините, по които те се анализират и оценяват, се променят значително. Тези, които започнаха това преразглеждане, бяха младите историци от новото поколение, чийто формиращ опит беше различен от този на техните бащи. Те не са били мълчаливи свидетели или неволни съучастници на Третия райх; те са били негови подмазвачи и жертви. Те не помнят почти нищо за Ваймарската република и нищо за Германската империя, но имат много ярки спомени за Хитлерюгенд, Вермахта, военните болници и лагерите за военнопленници. Научени в ранните си години да служат лоялно на една авторитарна държава, те са достигнали зряла възраст в мрачната атмосфера на една разделена страна и деморализирано общество. За разлика от по-възрастното поколение, те не чувстват пряка или косвена отговорност за възхода на националсоциализма. Те не изпитват нужда да оправдават поведението си или да обясняват слепотата си за опасностите на тоталитаризма. За тях нацисткият режим представлява зло, което трябваше да бъде разчленено и разобличено, дори ако това означава да се осъдят политическите убеждения, които бащите им са възприели.

Тези по-млади историци, които нямат лични мотиви да защитават гражданската традиция на Централна Европа, се превърнаха в нейните най-ожесточени критици. Те се съгласяват с германските учени от следвоенния период, че страната им трябва да намери избавление от бремето на вината, но за тях избавлението не се състои във връщане към духа на Августовската епоха, Германската конфедерация или Германската империя. То трябва да се търси в бъдещето, в една нова Германия, демократична Германия, Германия, която никога не е съществувала, но която трябва да бъде създадена. Новото поколение, подобно на много чуждестранни учени след войната, твърди, че националсоциализмът е логична кулминация на историческото развитие на Централна Европа. Голямата повратна точка е 1945 г., а не 1933 г.; краят на старата германска политическа традиция е настъпил с краха, а не с триумфа на Третия райх. Но докато чуждестранните историци твърдят, че покварата на Германия е причинена от фалшиви доктрини, младите германски учени настояват, че тя е резултат от запазването на политическите и социалните институции, които отказват да приемат модерността, които насърчават лоялността и убежденията, несъвместими с демократичната система на управление. Задачата, пред която са изправени германците, е да възстановят страната си чрез цялостна реформа на държавата и обществото.

Преходът от старата към новата школа в германската историография започва през 1961 г. с публикуването на книгата на Фриц Фишер Griff nach der Weltmacht, [Постигане на световна мощ] която предизвика сензация в научните среди. Фишер е започнал академичната си кариера по времето на Третия райх като студент по религия и култура na Централна Европа, но опитът от войната, поражението, окупацията и възстановяването насочва вниманието му към дипломацията, особено към избухването и хода на Първата световна война. Мащабното му изследване на държавната политика в този конфликт подчертава готовността на германското правителство да използва въоръжена сила, за да постигне световна власт. Въз основа на внимателно проучване на огромен брой публикувани и непубликувани материали, то отразява възгледа на автора за взаимовръзката между политическите действия и социалните интереси. Основите на германската външна политика, както той я вижда, се формират от идеологически и материални фактори. Амбициите на лидерите на Централна Европа, които през 1914 г. довеждат до избухването на световна война, произтичат от комплекс от нагласи и стремежи, простиращи се от империята на Бисмарк до Третия райх.

Фишер открито приема тезата за приемствеността в германската история:

Би било твърде просто да се направи така, че единствено императорът да е отговорен за германската политика преди – или Лудендорф по време на Първата световна война – както е станало обичайно да се обвинява единствено фюрерът за „съдбата на Германия“ през 1930-те и 40-те години. Всъщност идеологическите мотиви, основани на религиозни и културни традиции, на стари или скорошни институции и социални структури, и със сигурност на материални фактори, създават мрежа от сили, в която ролята на индивидите може да стане значима, но само като един от елементите сред безбройните други, които спомагат за нейното обуславяне и правят възможно нейното действие.[23]

Ожесточеният протест срещу работата на Фишер сред по-старите германски историци не е мотивиран главно от различия в изследванията или интерпретацията. Това беше само част от историята. По-спорен беше неговият намек, че отговорността на Германия за избухването на войната през 1939 г. не е изолирано явление, отразяващо ирационалността на тоталитаризма, а проява на исторически модел на безразсъдство и агресивност. Тази теза е още по-ясно изразена във втората голяма книга на Фишер, публикувана през 1969 г., посветена на годините, непосредствено предшестващи Първата световна война. В нея той говори за „проблема за приемствеността в политическото и социалното развитие на Германската империя от края на Бисмарковия период нататък“. За да разберем тази приемственост, трябва да признаем „първостепенното значение на вътрешната политика“ при определяне на посоката на дипломацията. Според плановете на германските държавници „една успешна империалистическа външна политика е трябвало да направи сигурна властовата позиция на управляващите класи; те са се надявали всъщност да разрешат изостреното социално напрежение чрез война“.[24] В очите на по-старите учени Фишер оказва подкрепа на враговете на Германия; той е идеологически предател. Докато те са се опитвали да защитят страната си, като са поддържали тезата, че Третият райх е отклонение, той е предоставял муниции на другата страна, като е настоявал, че той [Третият райх] е приемственост. Всъщност много от тях чуват в думите му обвинение във вина, насочено лично срещу тях.

За по-младите германски историци обаче трудовете на Фишер са декларация за независимост. Те схващат моралния смисъл на работата му; разбират я като призив за отвръщане от грешките и заблудите на миналото. Конфликтът между поколенията, който последва, доведе до историографска революция. Тази революция включваше преди всичко изоставяне на класическите теми в писането на германската история. Старата школа, привързана към традиционния ред, се занимаваше с теми, които укрепваха позициите на политическите и социалните елити в Централна Европа: хода на дипломацията и воденето на войната, развитието на държавата към национално обединение, издигането на доминиращите граждански идеи и идеали, както и живота на държавниците и войниците, които са я направили велика. Новата школа, идеологически лява, се насочи към въпроси, които биха спомогнали за демократизирането на управлението и обществото: структурата на политическите партии и групите за натиск, процеса на индустриализация и възхода на труда, нарастването на населението и урбанизацията, както и различните защитни механизми, чрез които управляващите класи са се опитвали да поддържат интересите си. Промяната във фокуса на историческата наука, настъпила в рамките само на едно десетилетие, е забележителна.

Промяната в техниката на изследване е толкова драстична, колкото и в неговия предмет. Това беше очаквано, тъй като методологията задължително отразява идеологията. Старата школа разчиташе предимно на публичните или частните архиви на видни личности: документи, книги, мемоари, писма, периодични издания, вестници и сборници. Тези материали се обобщаваха и представяха в последователна повествователна форма, често със значителни литературни умения, разказвайки история, която интелигентната читателска публика може да проследи и да се наслади. Въпреки това ограниченията на този подход ставаха все по-очевидни. Още през 1949 г. Герхард Ритер призна, че има известна справедливост в „обвинението, отправено от американците днес… че постепенно сме изостанали с едностранчивото култивиране на политическата история в тесния смисъл на думата и с прекомерно сублимираната културна история, както и че сме пренебрегнали в изумителна степен съвременните методи на така наречените социални науки“. Поне в областта на най-новата история, продължава той, откриваме „подчертано едностранчиво култивиране на дипломатическата история, биографията и историята на идеите“.[25]

Двадесет години по-късно група млади германски историци започнаха да възстановяват баланса с пълна сила. Те прегърнаха най-новите, най-рекордните техники и концепции на историческите изследвания: количествено измерване, демография, грамотност, колективен манталитет, масово поведение, социологическа теория и социално-научен анализ. Резултатът е историография, която е методологически по-строга и идеологически по-демократична, но е толкова тясно специализирана, че губи широката читателска аудитория, която писането на история е привличало в миналото. Тези промени в науката не са уникално германски; те засягат подхода към историческото познание във всички страни. Но в Германия те бяха преследвани с особена решителност, тъй като там повече от другаде представляваха символично изкупление и заместващо възраждане.

Резултатът от тях е основна промяна в историческото възприятие на съвременното развитие на Централна Европа. Това развитие започна да се разглежда като проява на приемственост на институциите и интересите, простираща се от Германската империя до Третия райх. Новото поколение анализира подробно целия набор от трикове и похвати, както във външната, така и във вътрешната политика, чрез които установеният ред поддържа своя контрол: „хегемониални войни“ и „революция отгоре“, „организиран капитализъм“ и „интервенционистка държава“, „псевдоконституционен полуабсолютизъм“ и „бонапартистки диктаторски режим“, „негативна интеграция“ и Sammlungspolitik [Политика за събиране], „социален империализъм“ и „религията като легитимираща идеология“. Това е драстично различен подход към най-новата история на Германия.

Впечатляващ пример за това е работата на Ханс-Улрих Велер, един от лидерите на новата школа, който твърди, че основният проблем на Централна Европа от края на XVIII в. насам е „отделният път“ [Sonderweg], следван от германците. Историята трябва да се разбира като „критична социална наука“, която трябва да отчита различните „времеви структури“ на нацията, но която преди всичко трябва да насърчава „по-свободното критично осъзнаване на обществото“. Такова осъзнаване предполага, че „постепенната икономическа модернизация на германското общество е трябвало да бъде придружена от модернизация на социалните отношения и политиката“. Но това не се случва. Германската империя е единствената национална държава на Запад, която е създадена не само с помощта на военна „революция отгоре“, но и по време, когато земеделската революция приключва, а индустриалната революция се разпространява в Централна Европа. В резултат на това пагубното въздействие на имперските властови елити, подсилено от старите традиции и новия опит, продължава до 1945 г., „а в много отношения и след това“, под формата на „склонност към авторитарна политика; враждебност към демокрацията в образователната и партийната система; влияние на доиндустриалните лидерски групи, ценности и идеали; упоритост на германската държавна идеология; мит за бюрокрацията; наслагване на кастови тенденции и класови различия; манипулиране на политическия антисемитизъм“.[26]

Със сигурност тази картина на германската империя не остава без последствия. Самата методичност и логичност, които я правят толкова впечатляваща, са критикувани за скованост и липса на реализъм. Ото Пфланце, след като разглежда техниките на държавното управление на Бисмарк, стига до заключението, че за някои историци моделите на „негативната интеграция“, Sammlungspolitik, „бонапартизма“ и „социалния империализъм“ са престанали да бъдат само евристични инструменти и са се превърнали във фиктивна историческа реалност. Дали подобни конструкции имат по-солидна основа, отколкото понятия като Volksgeist [народен дух] или Weltgeist [световен дух] в германския идеализъм – пита той. Можем да ги нарисуваме на хартия, но съществуват ли в живота? Възражението на Томас Нипърдей стигат още по-далеч. Той твърди, че Велер пренебрегва автономните фактори в социалната и политическата структура, разделенията, както и постиженията на установения ред, социалните и политическите промени, които в дългосрочен план непременно ще засегнат самата система, временните решения и преходи, които не могат да бъдат обяснени с полярността между стабилизация и демократизация, както и относителната стабилност на империята като цяло. Трябва да са действали сили, които са направили Ваймарската република възможна. Една истинска история на Германия след 1871 г. може да бъде написана само в сравнителен европейски и атлантически контекст, предполага той. Само тогава може би ще се сложи край на „фиксацията ни върху борбата с нашите прадеди“; само тогава ще можем да преодолеем едностранчивостта на днешната историография.[27]

Въпреки това повечето германци не са в състояние да направят такъв сравнителен анализ, по-скоро по психологически, отколкото по научни причини. За тях признаването на уникалността на опита на Централна Европа е изпълнило педагогическа функция, която е от съществено значение за националното възстановяване. То е било признание на вината, акт на разкаяние, който трябва да предшества опрощението. Чуждестранните учени обаче не чувстваха подобни ограничения. Тяхното възмущение от престъпленията на националсоциализма постепенно избледняваше. Сега имаше нови конфликти, опасности, несправедливости и злодеи. Историята на Германия вече не изглеждаше толкова драстично различна от тази на Англия, Франция или Съединените щати. През 1945 г. А. Ж. П. Тейлър настояваше, че Третият райх е основан на терора, тайната полиция и концентрационния лагер; той се е стремял към поробване на други народи. През 1961 г. той вече изказва предположението, че всъщност той доста прилича на западните демокрации. Възможно е Хитлер и Мусолини да са възхвалявали войната и да са използвали заплахата от война, за да популяризират целите си. „Но това не е било нещо ново. Държавниците винаги са го правили.“ Реториката на фашистките лидери не е била по-лоша от дрънкането със саби на старите монарси или, в този смисъл, от това, „на което са учили английските ученици във викторианската епоха“. И все пак преди 1914 г. е имало дълги периоди на мир, въпреки всички пламенни приказки. Дори диктаторите не биха започнали война, ако не виждаха шанс за победа. „Следователно причината за войната са били колкото грешките на другите, толкова и порочността на самите диктатори.“[28]

Джефри Бараклоу се съгласява, че историческото развитие на Централна Европа в много отношения прилича на това на Западна Европа, макар че според него приликата е по-скоро в икономическите и социалните отношения, отколкото в дипломатическата или военната политика. „Обединяващата нишка на съвременната германска история“, пише той през 1972 г,

се разглежда като отговор на възхода на съвременния индустриален капитализъм. В това отношение нейната история не се различава съществено от историята на други държави в други части на света, а една от основните последици от промяната на перспективата е, че тя ни позволява да разглеждаме германското минало… „в светлината на онези последователни принципи, които могат да бъдат приложени към всички политически системи“, вместо да разглеждаме Германия като парий сред нациите, чиито отклонения трябва да бъдат осъдени или обяснени.[29]

През 1978 г. Дейвид Калео представя германците вече не като агресори или потисници, а като жертви на завистта и светотатството на своите съседи. В тънък сборник с есета, по-скоро изящни, отколкото задълбочени (първоначално публикуван под безвкусното заглавие „Преразглеждане на германския проблем“, но преведен на немски език с по-пикантното Legende und Wirklichkeit der deutschen Gefahr [Легенда и реалност на германската опасност]), той представя своите ревизионистични възгледи с увлекателна изисканост. „Имперска Германия не е била уникално агресивна, а само уникално неудобна. Каквито и недостатъци и амбиции да са имали германците, те са били напълно споделени от другите големи нации на модерната епоха.“ За разлика от британците, руснаците или американците обаче, германците „нямаха пространство, където да развият изобилната си жизненост“ и така, поради географските особености, тази жизненост се е превърнала в заплаха за останалата част от Европа. „Модерна Германия се ражда обградена.“ И все пак германците всъщност приличат на своите съседи, които, когато се превръщат в модерни национални държави, демонстрират агресивна, експанзионистична енергия. Подобно на Съединените щати, Германия претърпява късен и бърз растеж, характеризиращ се преди всичко с талант за мащабна организация. Подобно на американците, германците са закъснели в световната политика, поради което са арогантни, изолирани и амбициозни. Но за разлика от американците те нямат континентален двор. „Липсваше им и англосаксонският талант за лицемерие.“ Най-лошото от всичко е, че им липсва американската способност за хегемония и подготовката на Америка за имперска власт. Тъй като германското общество е по-ефективно и по-малко дразнещо от американското, то не предоставя адекватна подготовка за управление на света. По този начин кризите и пораженията, които германците претърпяват през ХХ век, са резултат не от техните грешки, а от обстоятелствата.[30]

Най-систематичната критика на тезата за уникалност и приемственост в германската история обаче идва от група млади британски историци, които в края на 70-те години започват да атакуват работата на предходното поколение, така както предишните историци в началото на 60-те години са атакували работата на своите предшественици. Родени след Втората световна война, те не са преживели събитията, които оцветиха отношението на по-възрастните учени към Централна Европа. Макар и идеологически повлияни от левицата, подобно на много от историците от предходните двадесет години, те отразяват възгледите на „новата левица“, не толкова твърда в концептуализацията си, която иска да изследва историята „отдолу“. Те се стремят, по думите на Ричард Д. Еванс, един от водещите им членове, да подчертаят „значението на низовите политически структури и на всекидневния живот и опит на обикновените хора“. Те твърдят, че представляваната от тях тенденция „се проявява в целия спектър от исторически теми, политически възгледи и методологически подходи, и то по много различни начини“, например в развитието на „нова школа по „народна история“.[31] Тези днешни младотурци гледат на вчерашните младотурци като на жреци на остаряла ортодоксалност. Сложната структура от понятия и анализи, с която последните са се опитвали да обяснят фаталното наследство на Германската империя, им се струва готова за разрушаване.

Така в изследването си за партията „Център“ във Вюртемберг Дейвид Блекбърн твърди, че от 1890-те години общественият живот в Централна Европа е дълбоко променен от местната железница, пресата в малките градове и мобилизацията на масите. „Този процес на политическа промяна е двупосочен: той действа както нагоре, така и надолу. От една страна, безпрецедентно голяма част от населението е прикрепена ‚отгоре‘ към политиката, която вече се радва на съществуването си в парламентарните институции и клубове; от друга страна, самата политика претърпява промяна, тъй като придобива отпечатъка на народните стремежи“, отпечатък, формиран от „класови и секционни интереси“, „изразяването на местната идентичност“ и „местните оплаквания и стремежи“. Демагогското манипулиране на масовите настроения в никакъв случай не е било изключителна привилегия на правителството или на консервативния елит. Тя е имало място в репертоара на много по-широк кръг от публични фигури, които са реагирали политически „отгоре“ на силите „отдолу“. Би било подвеждащо да се разглеждат народните желания като просто възприети и изпълнени от политиците, но също толкова подвеждащо би било политическите манипулации да се тълкуват твърде механично, без да се отчита цялата сила на натиска от страна на широките маси от населението.[32]

Обстоятелството, че политическият живот по време на имперската епоха е претърпял основна промяна, която германските учени са пренебрегнали, се появява още по-ярко в работата на Джеф Ели върху радикалния национализъм. „Донякъде в разрез с голяма част от вилхелминската историография“, пише той, „аз възприемам периода след Бисмарк – усилен от процесите на ускорено капиталистическо развитие, края на депресията и прехода към империализъм – като период на мащабни политически промени, в който цялата структура на обществената сфера е пренаредена.“ Неговата цел е „да се освободи анализа на вилхелминската десница от протонацистката телеология, с която те обикновено се свързва“, като се разгледа разлагането на Бисмарковата система след 1890 г. и „сложния социално-исторически процес“, чрез който масите навлизат в политиката. Този процес, става ясно за него, е имал „трансформиращ ефект върху хегемонистичния капацитет на властовия блок“. По-старите историци, „затворени в [собствения си] модел на вилхелминската политика като манипулирана система от институционализирани интервенции отгоре, които успешно „социализират“ масите в преобладаващите „структури на господство“, не успяват да признаят, че „процесът на народна мобилизация сериозно засяга формите и възможностите на политиката на управляващата класа“.[33]

Но най-буйният и предизвикателен израз на ревизионизма на Блекбърн и Ели може да се открие в малката книга, която те написаха съвместно, посветена на „митовете на немската историография“. В нея те смело атакуват „централната теза“ за „отделния път“, който германците уж са следвали заради провала на буржоазния либерализъм в страната им. Подобен възглед, твърдят Блекбърн и Ели, почива на „любопитна смесица от идеалистичен анализ и вулгарен материализъм“. Освен това те отхвърлят „преувеличената линейна приемственост между XIX век и 1930-те години“, която само е спомогнала за по-дълбокото засаждане на семената на националсоциализма в германската почва. Просто не е вярно, че политическият живот по време на империята е бил затормозен от репресивната намеса на държавата. „Особено след 1890 г. се наблюдава широкообхватна тенденция към укрепване, а понякога дори към разширяване на свободата на събранията и сдружаването, свободата на печата и правата на профсъюзите.“ И накрая, твърдят те, форма на интелектуална арогантност е да се оценяват условията в Централна Европа по стандартите на Западна Европа, да се пита защо Германия не се е превърнала в Англия. Някога подобен подход може и да е имал полемична цел, но днес той само показва действието на закона за намаляващата възвръщаемост. Това е une question mal posée [зле поставен въпрос].[34]

Тези думи са музика за ушите на безброй германци. Уморени от проповедите и строгите квалификации на собствените си историци, те с нетърпение четат какво казват чужденците за приликата между Централна и Западна Европа, между тях и съседите им. Историческите преценки на Тейлър и Калео или Блекбърн и Ели звучат толкова успокояващо, толкова успокояващо. Те сякаш нашепват отново: Die Anderen haben's nicht viel besser gemacht. Сякаш предлагаха опрощение и изкупление. Много германски учени, разбира се, гледат с горчивина на ревизионистичните доктрини, проповядвани в чужбина. От години те са се опитвали, не винаги с успех, да превъзпитат сънародниците си, да ги убедят в грешките им, да ги върнат по пътя на демократичната правда. И ето че чужденците развалят всичко, като казват на германците, че греховете им всъщност са само половинчати или изобщо не са грехове. Конфликтът между привържениците и противниците на тезата за „отделния път“ в Централна Европа в крайна сметка произлиза не от различия по отношение на научните изследвания, а от различия по отношение на моралната и дидактичната функция на историята.

Цикълът на обвинения и апологии, вина и изкупление обаче може би най-накрая ще приключи. От края на Втората световна война изминаха почти четиридесет години; повечето хора, живеещи днес, не си спомнят за този ужасен конфликт. Това, което те търсят, е трезво и разумно разбиране на случилото се, без да се налага да се разкайват. Появата напоследък на исторически трудове, написани в този дух, предполага началото на значителна промяна в историографията за Германия.

Биографията на Бисмарк от Лотар Гал, например, първата важна политическа биография на германски историк от 1940-те насам, отразява нов стремеж към безпристрастна преценка. Без да е нито уважителен, нито цензуриращ, Гал с готовност признава, че това, към което се е стремял Железният канцлер, принадлежи на миналото. Но средствата, които той е използвал, са имали ефекта, че на върха на кариерата му са ускорили историческия процес. Те са допринесли за появата на това, което в съкратен вид наричаме модерен свят. „До голяма степен против волята си той става в решаващ момент съавтор на този свят.“[35] Или да разгледаме историята на съвременна Германия от Гордън Крейг, която се радва на още по-голяма популярност сред германците, отколкото сред американците. Според автора случилото се в Централна Европа изисква вниманието на разсъждаващите хора не само заради това, което може да ни поучи за ролята на страха, тщеславието и тъпотата в човешките дела, за съблазните на властта и последиците от политическата безотговорност, за очевидно безграничната безчовечност, която човек е способен да причини на своите ближни, но и защото има какво да каже за смелостта и непоколебимостта, за предаността към каузата на свободата и за съпротивата срещу злото на тиранията.[36]

Подобни творби представляват не само един по-умерен подход към миналото, но и завръщане към по-традиционен исторически стил и метод. В тях се набляга на яснотата на разказа и изяществото на изказа; те се стремят да намалят пропастта между професионалната наука и интелигентната читателска публика. Още по-важно е, че те насърчават широкото популярно разбиране за взаимовръзката между историята и обществото. За новото поколение германци, за които Третият райх не изглежда нито възхитителен, нито отблъскващ, а неразбираем, те могат да допринесат за по-дълбоко разбиране на миналото на страната им. А на ново поколение негерманци те могат да разкрият колко слаб е контролът на съвестта върху поведението, колко крехка е основата на благоприличието, върху която се крепи една цивилизована общност. За всички нас това са уроци, които си струва да научим.

Оригинална публикация: Theodore S. Hamerow, „Guilt, Redemption, and Writing German History“. In: The American Historical Review, Vol. 88, No. 1 (Feb., 1983), pp. 53-72 (20 pages)

 

[1] Barraclough, „Mandarins and Nazis,“ [Бараклоу, „Мандарини и нацисти“], New York Review of Books, 19 октомври 1972 г., стр. 37.

[2] Пак там, 37-38.

[3] Barraclough, „The Liberals and German History“, [„Либералите и германската история“] New York Review of Books, 2 ноември 1972 г., стр. 34-35, и „A New View of German History“, [„Нов поглед към германската история“] пак там, 16 ноември 1972 г., стр. 25, 31.

[4] Бараклоу, „Нов поглед към германската история“, 29.

[5] Viereck, Conservatism Revisited: The Revolt against Revolt [Преразглеждане на консерватизма: Бунтът срещу бунта] (Ню Йорк, 1949 г.), 59, 73.

[6] Vermeil, “L'Allemagne contemporaine: Sociale, politique, et culturelle, 1890-1950” [Съвременна Германия: социални, политически и културни аспекти, 1890-1950], 2 тома. (Париж, 1952-53 г.), 1: 301 и 2: 325, 348-49.

[7]Namier, “1848: The Revolution of the Intellectuals,” Proceedings of the British Academy (1944) [Намиер, „1848 г: Революцията на интелектуалците“, Известия на Британската академия (1944)], 191, 281-82.

[8] Taylor, The Course of German History: A Survey of the Development of Germany since 1815 [Тейлър, Ходът на германската история: Преглед на развитието на Германия от 1815 г. насам] (Лондон, 1945 г.), 213.

[9] Пак там, 213-14.

[10] Krieger, The German Idea of Freedom: History of a Political Tradition [Кригер, Германската идея за свобода: история на една политическа традиция] (Boston, 1957), ix, 468.

[11] Kohn, The Mind of Germany: The Education of a Nation (New York, 1960), [Кон, Умът на Германия: Възпитанието на една нация]: (New York, 1960), ix-x, 9, 49.

[12] Stern, The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology [Стърн: Политиката на културното отчаяние: Изследване на възхода на германската идеология] (Berkeley and Los Angeles, 1961), xiv, xxiii, 291-92.

[13] Mosse, The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich [Мос, Кризата на германската идеология: Интелектуалните корени на Третия райх] (Ню Йорк, 1964 г.), 1-2, 315-16.

[14] Kohn, The Mind of Germany, 354.

[15] Meinecke, Die deutsche Katastrophe: Betrachtungen und Erinnerungen [Майнеке, Германската катастрофа: Размисли и спомени] (Zurich, 1946), 168-69, 173.

[16] Schnabel „Das Problem Bismarck“ [Шнабел „Проблемът Бисмарк“], , Hochland, 42 (1949 – 50): 20, 23 – 24.

[17] Rothfels, The German Opposition to Hitler [Ротфелс, Германската опозиция срещу Хитлер] (Hinsdale, 111., 1948), 161.

[18] Пак там, 163.

[19] Ritter, Die Dämonie der Macht: Betrachtungen über Geschichte und Wesen des Machtproblems im politischen Denken der Neuzeit [Ритер, Демонът на властта: размисли за историята и същността на проблема за властта в съвременната политическа мисъл] (5th edn., Stuttgart, 1947), 186, и Europa und die deutsche Frage: Betrachtungen über die geschichtliche Eigenart des deutschen Staatsdenkens [Европа и германският въпрос: размисли върху историческите характеристики на германската държавна мисъл] (Munich, 1948), 51.

[20] Ritter, Europa und die deutsche Frage, 51-52, 193-94.

[21] Ritter, Die Dämonie der Macht, 186-87, и Staatskunst und Knegshandwerk: (Мюнхен, 1960 г.): 8.

[22] Ritter, Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben deutscher Geschichtswissenschaft, [Ритер, Настоящо положение и бъдещи задачи на германската историческа наука.] Historische Zeitschrift, 170 (1950): 15-16.

[23] Fischer, Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland, 1914—18 [Fiüer, Постигане на световна мощ: Военната политика на имперска Германия] (Düsseldorf, 1961 г.), 11-12.

[24] Fischer, Krieg der Illusionen: Die deutsche Politik von 1911 bis 1914 [Фишер, Война на илюзиите: Германската политика от 1911 до 1914 г.] (Düsseldorf, 1969), 12-13.

[25] Ritter, „Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben“, 9.

[26] Wehler, Das deutsche Kaiserreich, 1871 – 1918 (Göttingen, 1973), 11 – 12, 17, 19, 238-39.

[27] Pflanze, „Bismarcks Herrschaftstechnik als Problem der gegenwärtigen Historiographie“ [Пфланце, „Техниката на управление на Бисмарк като проблем на съвременната историография“], Historische Zeitschüft, 234 (1982): 562-99; и Nipperdey, „Wehlers Kaiserreich: Eine kritische Auseinandersetzung,“ [Нипърдей, „ ‚Империята‘ на Велер: критичен анализ“.] Geschichte und Gesellschaft, 1 (1975): 560.

[28] Taylor, The Course of German History, 213, and The Origins of the Second World War, [Тейлър, Курсът на германската история, 213, и Началото на Втората световна война] (London, 1961), 103.

[29] Barraclough, “A New View of German History,” [ Бараклоу, „Нов поглед към германската история“], 31.

[30] Калео, „Преразглеждане на германския проблем“: (Кеймбридж, 1978 г.), 206-07.

[31] Evans, “Introduction: Wilhelm II’s Germany and the Historians,” [Еванс, "Въведение: Германия на Вилхелм II и историците“] in Evans, ed., Society and Politics in Wilhelmine Germany (London, 1978), 22-23.

[32] Blackbourn, Class, Religion, and Local Politics in Wilhelmine Germany: The Centre Party in Württemberg before 1914 [Блекбърн, Класа, религия и местна политика във Вилхелминска Германия: Центристката партия във Вюртемберг преди 1914 г.] (New Haven, 1980), 18, 240-41.

[33] Eley, Reshaping the German Right: Radical Nationalism and Political Change after Bismarck [Ели, Преобразуване на германската десница: Радикален национализъм и политически промени след Бисмарк] (New Haven, 1980), 15, 355, 360. Ели,

[34] Blackbourn and Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung: Die gescheiterte bürgerliche Revolution  [Блакбърн и Ели, Митовете на германската историография: неуспешната буржоазна революция] (Frankfurt am Main, 1980), 32, 56, 117, 124.

[35] Gall, Bismarck: Der weisse Revolutionär [Гал, Бисмарк: Белият революционер] (Frankfurt am Main, 1980), 729.

[36] Craig, Germany, 1866-1945 [Крейг: Германия, 1866-1945] (New York, 1978), viii-ix.

 

Теодор Стивън Хамероу (1920- 2013 г.) е американски историк от полско-еврейски произход, който се занимава с модерна история, особено с германската история от XIX и XX век. От 1952 до 1958 г. е професор по история на Германия в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, след което постъпва в преподавателския състав на Университета на Уисконсин-Медисън, където преподава до 1991 г.

Pin It

Прочетете още...

Да научиш ученето

Мартин Спивак 30 Юни, 2008 Hits: 20755
Любопитство, свобода и отговорност, вместо…