От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ УОТЪРГЕЙТ ДО РАЙСКАТА ГРАДИНА


В началото беше словото и словото беше бог и оттогава то е останало като едно от тайнствата. Словото беше Бог и словото бе живот, ни казват. В началото на какво по-точно е било това първоначално слово? В началото на ПИСАНАТА история. Всеприето е, че устното слово се е появило преди писменото слово. Аз предполагам, че устното слово като такова, каквото го познаваме, се е появило след писменото слово. В началото беше словото и словото беше Бог и словото беше живот… човешкия живот… В началото на ПИСАНЕТО. Животните говорят и предават информация, но не пишат. Те не могат да направят информацията достъпна за бъдещите поколения или за животни извън обхвата на собствената си комуникационна система. Това е решаващата разлика между хората и останалите животни. ПИСАНЕТО. Коржибски, който разработи концепцията за Основите на Семантиката, за значението на значението, е изтъкнал тази човешка отличителна черта и е описал човека като „време-свързващото животно“. Той може да предава информация до други хора през протежение на времето чрез писането. Животните говорят. Те не пишат. Например, един мъдър стар плъх може да знае много за капаните и отровите, но не може да напише ръководство по СМЪРТОНОСНИ КАПАНИ ВЪВ ВАШИЯ СКЛАД за Списанието С Разнородни Четива с тактически съвети за съюзяването в шайки срещу къртиците и поровете-преследвачи и за предпазването от умниците, които тикат стоманени примамки в дупките ни. Съмнително е дали въобще устното слово би еволюирало някога отвъд животинския етап без писменото слово. Писменото слово е нещо, което се подразбира в ЧОВЕШКАТА реч. На нашия мъдър стар плъх няма да му дойде наум да събере младите плъхове и да им предаде знанията си чрез слухово прехвърляне, ЗАЩОТО ЦЯЛОСТНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО НЕ БИ МОГЛА ДА СЕ ПРОЯВИ БЕЗ ПИСМЕНОТО СЛОВО. Писменото слово, разбира се, е символ на нещо и, що се касае до писмеността в йероглифните езици като египетския, то може да бъде символ, който сам по себе си е рисунка на онова, което представя. Това не е вярно за един азбучен език като английския. Думата крак няма образна прилика с един крак. Тя насочва към ГОВОРИМАТА дума крак. Ето защо ние можем да забравим, че написаната дума Е ЕДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ и че писаното слово е последователна редица от изображения, които са, така да се каже, нещо като ДВИЖЕЩА СЕ КИНОЛЕНТА. Следователно, която и да е последователна редица от йероглифи веднага ни предава едно непосредствено функциониращо състояние на яснота по отношение на говоримите думи. Говоримите думи са словесни единици, които обясняват тази последователна редица от изображения. И тогава какво е писменото слово? Моята изходна теория е, че писменото слово всъщност е било буквално един вирус, който е направил възможно съществуването на говоримото слово. Думата не е била разпозната като вирус, защото е постигнала едно състояние на стабилна симбиоза с гостоприемника… (Това симбиозно взаимоотношение сега се разпада поради причини, които ще спомена по-късно.)

Цитирам от „МЕХАНИЗМИ НА ВИРУСНАТА ИНФЕКЦИЯ“, редактирана от Г-н Уилсън Смит, един учен, който наистина мисли за своя обект на проучване, вместо само да съпоставя данните. И така, той разсъждава върху основните и крайни като цел намерения на вирусния организъм. В една статия, озаглавена „АДАПТИВНОСТ НА ВИРУСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ГОСТОПРИЕМНИКА“ от Г. Белявин, размишленията и предположенията за биологичната цел на видовете вируси се разширяват и впускат в подробности… „Вирусите задължително са клетъчни паразити и по силата на това са изцяло зависими от интегритета на клетъчните системи, върху които паразитират за оцеляването си в състояние на активност. Това е нещо като парадокс, че основната и крайна цел на много вируси е да унищожат клетките, в които живеят…“

А аз бих добавил – и околната среда, необходима за която и да е клетъчна структура, върху която те биха могли да паразитират, за да оцелеят. Тогава вирусът просто някаква бомба с часовников механизъм ли е, оставена на тази планета, за да бъде активирана с дистанционно управление? Всъщност някаква програма за унищожение? Ще оцелее ли въобще някое човешко същество по неговия път от пълна вирулентност до основната му крайна цел за симбиоза? Бялата раса, която сякаш е по-податлива на вирусен контрол от черната, жълтата и кафявата раси, показва ли някакви признаци на годни за изпълнение симбиози?

„Ако възприемем гледната точка на вируса, идеалната ситуация би била тази, в която вирусът се размножава в клетките без по какъвто и да е начин да нарушава техния нормален метаболизъм.“

„Това се предполага, че е идеалната биологична ситуация, към която всички вируси бавно еволюират.“

Ще упражните ли насилие към един добронамерен вирус по бавния му път към симбиоза?

Няма никакво значение, че ако един вирус възнамерява да постигне състояние на изцяло добронамерено равновесие с клетката на своя гостоприемник, е малко вероятно присъствието му да бъде лесно разкрито, НИТО ПЪК ЧЕ ТОЙ НЕПРЕМЕННО БИ БИЛ РАЗПОЗНАТ КАТО ВИРУС. Аз предполагам, че словото е точно такъв вирус. Доктор Курт Унрух фон Щайнплац предлага една интересна теория за произхода и историята на този вирус на словото. Той постулира, че словото е било вирус на нещо, което той нарича БИОЛОГИЧНА МУТАЦИЯ, влияещ върху биологичното изменение на своя гостоприемник, който вирус впоследствие е бил предаван генетично. Причината човекоподобните маймуни да не могат да говорят е, защото структурата на техните гръкляни просто не е конструирана така, че да образуват думи. Той постулира, че измененията на структурата на гръкляна са били причинени от вирусно заболяване… А не случайно… Възможно е също така това заболяване да е имало висок процент смъртност, но няколко женски човекоподобни маймуни би трябвало да са оцелели, за да родят своите вундеркинди. Вероятно болестта е придобивала по-злокачествена форма у мъжкия индивид, заради неговата по-силно развита мускулна структура, причинявайки смърт чрез задушаване и фрактура на прешлените. Понеже вирусът предизвиквал внезапно състояние на сексуална лудост едновременно у мъжкия и у женската чрез дразнението на сексуалните центрове в мозъка, мъжките оплодили женските в предсмъртните си спазми и изменената структура на гръкляна била предадена генетично. И след като е причинил изменения в структурата на гостоприемника, от които са произлезли нови видове, изрично предназначени да приютят и съжителстват с вируса, вирусът вече може да се размножава без да нарушава метаболизма им и без да бъде разпознаван като вирус. Вече се е установило едно симбиозно взаимоотношение и вирусът вече е вграден в гостоприемника, който пък го възприема като някаква полезна част от себе си. Този преуспял вирус вече може да се подиграва саркастично на гангстерски вируси като дребната шарка и да ги предава на Института Пастьор. Ахх, младежи, гледайте каква сцена имаме тук… маймуните се скубят, козината им хвърчи, оплешивяват, женските скимтят и хленчат лигаво над умиращите мъжки като болни от афтоза крави и така нататък, носи се някакво зловоние, мускусно-сладката воня на разяден метал от забранения плод в Райската Градина…

Сътворението на Адам, Райската Градина, заклинанието за краткотрайна загуба на съзнание от Адам, по времето на която Бог сътворил Ева от тялото му, забраненият плод, който разбира се бил познанието за цялата мръсна зловонна работа и би могло да бъде определено като първия Уотъргейт скандал, всички подходящи следи прилежно изложени в теорията на Д-р Щайнплац. И това е било бял мит. Това води до предположението, че вирусът на словото е придобил особено злокачествена и смъртоносна форма у бялата раса. Какво тогава причинява и обяснява тази особена злокачественост на вируса на словото у белите? Най-вероятно мутация на вируса, причинена от радиоактивност. Всички досега проведени експерименти с животни и насекоми сочат, че мутациите в резултат на радиация са неблагоприятни, което ще рече, че не са добър проводник на оцеляването. Тези експерименти се отнасят за ефектите от радиация върху самостоятелни същества. А относно ефектите от радиация върху вируси? Няма ли случайно някакви подобни класифицирани и тайни експерименти, скрити зад националната сигурност? Вирусните мутации, причинени от радиация, могат да бъдат доста благоприятни за вируса. И един такъв вирус също така би могъл да наруши равновесието с клетката на гостоприемника. Така че сега със звукозаписващите устройства от Уотъргейт и изоставянето на ядрените опити вирусът шава неспокойно във всички ваши бели гръкляни. Някога е бил вирус-убиец. Би могъл отново да се превърне във вирус-убиец и да се развилнее из градовете по света като превъзходен горски пожар.

„Това е началото на края.“ Такава била реакцията на един учен-аташе в едно от големите посолства на Уошингтън към съобщенията, че лабораторно е била произведена синтетична генна частица… „Сега вече всяка малка държава може да създаде вирус, за който няма лечение. За това би била необходима само една малка лаборатория. Която и да е малка държава с добри биохимици би могла да го направи.“

А както може да се предположи, която и да е голяма държава би могла да го направи по-бързо и по-добре.

В „Електронната революция“ аз застъпвам теорията, че един определен вирус Е една много мъничка единица от слово и образ. Предположих, че понастоящем такива единици могат да бъдат биологично активирани да действат като заразни съобщителни вирусни щамове. Нека започнем с три звукозаписни устройства в Райската Градина. Звукозаписно устройство 1 е Адам. Звукозаписно устройство 2 е Ева. Звукозаписно устройство 3 е Бог, който след Хирошима се изродил в Противния Зъл Американец. Или да се върнем към нашата първобитна зла сцена: Звукозаписно устройство 1 е мъжката човекоподобна маймуна, която е в безпомощно състояние на сексуална лудост, тъй като вирусът я задушава. Звукозаписно устройство 2 е женската човекоподобна маймуна, която е яхнала мъжкия с разтворени крака и му гука. Звукозаписно устройство 3 е СМЪРТТА.

Щайнплац постулира, че вирусът на биологична мутация, който той нарича Вирус Б-23, се съдържа в словото. Освобождаването на този вирус от словото би могло да бъде по-смъртоносно от освобождаването на енергийната мощ на атома. Защото всичката омраза, всичката болка, всичкият страх и всичката похот се съдържат в словото. Може би тук в тези три звукозаписни устройства ние имаме вируса на биологична мутация, който някога ни е дал словото и оттогава се е прикрил зад него. И може би три звукозаписни устройства и няколко добри биохимици могат да освободят тази сила. Разгледайте сега тези три звукозаписни устройства и разсъждавайте от гледна точка на вирусната частица. Звукозаписно устройство 1 е перспективният гостоприемник за за един грипен вирус. Звукозаписно устройство 2 е средството, чрез което вирусът се сдобива с достъп до гостоприемника, в случая на грипния вирус – чрез разтварянето на отвор в клетките от дихателния тракт на гостоприемника. Номер 2, след като се е сдобил с достъп до клетките, ни отвежда до номер 3. Номер 3 е ефектът, причинен от вируса в гостоприемника: кашлица, треска, възпаление. НОМЕР 3 Е ОБЕКТИВНАТА РЕАЛНОСТ, ПРИЧИНЕНА ОТ ВИРУСА ВЪТРЕ В ГОСТОПРИЕМНИКА. Вирусите се самореализират. По някакъв си техен начин. Ето, ние имаме три звукозаписни устройства. Така че ще създадем един прост вирус на словото. Да предположим, че мишената ни е някой конкурентен политик. На звукозаписно устройство 1 ще запишем речи и разговори, внимателно редактирайки ги със заекване, грешки на езика, нелепи неуместни фрази… най-лошото, което може да се монтира на номер 1. На звукозаписно устройство 2 ще направим един любовен запис като инсталираме скрит микрофон и подслушваме спалнята му. Можем да придадем повече сила на този запис като го смесим и свържем с някакъв сексуален обект, който е недопустим или непристъпен, или и двете едновременно – да кажем – непълнолетната дъщеря на сенатора. На звукозаписно устройство 3 ще запишем неодобрителни ненавистни гласове и ще смесим и съединим на много кратки интервали трите записа в един и ще го пуснем на сенатора и неговите избиратели. Това редактиране и възпроизвеждане може да бъде много сложно и заплетено, включително при употребата на честотни вариатори за промяна на гласа и енергийно захранване за звукозаписните устройства, но ОСНОВНИЯТ ПРИНЦИП Е СМЕСВАНЕТО И СЪЕДИНЯВАНЕТО В ЕДНО НА СЕКСУАЛЕН ЗАПИС И ЗАПИСИ НА НЕОДОБРЕНИЕ. След като първоначално бъдат създадени и утвърдени асоциативните линии и връзки, те се задействат всеки път, когато се активират центровете на речта у сенатора, което става постоянно и господ да му е на помощ на горкото копеле, каквото и да стане с неговия самохвален плямпалник. И така, неговата непълнолетна дъщеря го налазва, триейки се навсякъде върху него, докато тексаски рейнджъри и благочестиви религиозни жени извисяват гласове от звукозаписно устройство 3, крещящи и пищящи „КАКВО ПРАВИТЕ ПРЕД ОЧИТЕ НА БЛАГОПРИЛИЧНИТЕ ХОРА“.

Непълнолетната дъщеря е просто едно усъвършенстване. По същество всичко, от което имате нужда, са сексуални записи на номер 2 и враждебни записи на номер 3. С тази проста формула всеки кучи син от ЦРУ може да стане Бог, който е записът на звукозаписно устройство 3. Отбележете изтъкването на сексуалния материал при незаконните нахлувания с взлом и монтирането на подслушвателни устройства по уотъргейтската помийна яма… Подслушването на спалнята на Мартин Лутър Кинг… Мляс-мляс-фрас-фрас… Смъртоносна техника за политическо убийство. Или най-малкото, със сигурност лишаваща от самоконтрол и поставяща опонентите в неудобно положение. Така че истинският Уотъргейт скандал, който все още не се разразил, не е в това, че са били подслушвани спални и претърсвани и обирани офиси на психиатри, а в ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМИСЪЛ, ЗА КОЙТО Е БИЛ ИЗПОЛЗВАН И СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ СЕКСУАЛЕН МАТЕРИАЛ. Тази формула действа най-добре в един ограничен кръг, предназначен само за определени хора. Ако сексуалните звукозаписи и записите от скрити камери бъдат широкоразпространени, достъпни и общоизвестни, звукозаписно устройство 3 губи своето божествено могъщество. Което може би обяснява защо администрацията на Никсън е наизлязла да преустановява употребата на камери за наблюдение и да възстанови цензурата върху всички филми и книги – за да задържи звукозаписно устройство 3 в ограничения кръг, предназначен и достъпен само за малцина определени хора.

И това ни довежда до темата за СЕКСА. По думите на покойния Джон О’Хара , „Радвам се, че дойдохте при мен, а не при ония шарлатани на горния етаж…“. Психиатри, свещеници или както и да се наричат сами, всички те искат да влияят върху копчето за включване и изключване и да задържат звукозаписно устройство 3 в бизнеса. Нека го включим. Всички вие суингъри използвате видеокамери и касетофони, за да записвате и заснемате сбирките си. Сега прегледайте някоя сбирка и подберете най-сексуалните части в момента на действителното им СЛУЧВАНЕ. Райх построил машина с прикрепващи се към пениса електроди, за да измерва заряда на оргазма. Тук имаме един незадоволителен оргазъм, увиснал злокобно, когато звукозаписно устройство 3 се намесва. Той току-що го вдигна. И ето един приятен оргазъм далеч нагоре по графиката. И така, вземете най-доброто от сбирките си и поканете съседите си да го гледат. Това е едно онези неща, които добрите съседи вършат. Пробвайте да ги монтирате и редактирате, показвайки ги с 24 кадъра в секунда. Пробвайте да забавяте и увеличавате скоростта.

Конструирайте си и експериментирайте с оргонни акумулатори. Най-просто казано, това е кутия с каквато и да е форма или размер, облицована с желязо. Когато вашият неустрашим докладчик беше на 37, постигна спонтанен оргазъм без да се пипа с ръце чрез един оргонен акумулатор, построен в една портокалова горичка във Фар, Тексас. Онова, което свърши работата, беше един малък акумулатор за директно прилагане. Това е нещото, което всяко енергично момче и момиче трябва да правят в своите работилници в мазето. Оргонният акумулатор може да бъде значително усилен като се използва НАМАГНЕТИЗИРАНО ЖЕЛЯЗО, което изпраща през тялото силно магнитно поле. И малки като бластери акумулатори.

Двуцевна Магия експлодира в панталоните му. Пистолетът пада от ръката му. Бързо като него, той не беше достатъчно бърз.

За един малък акумулатор за директно прилагане се снабдете с шест мощни магнита. Подредете намагнетизираните квадрати така, че да образуват кутия. На едната страна на кутията пробийте дупка и поставете в нея желязна тръба. После покрийте кутията и тръбата с какъвто и да е органичен материал… гума, кожа, плат. После се упражнявайте с тръбата по интимните си части и по интимните части на вашите приятели и съседи. Това е добре за младите и старите хора и за зверовете също, и е познато като СЕКС. Също така е известно, че то има пряка връзка с онова, което е известно като ЖИВОТ. Нека разкараме Св. Павел от гърбовете си и свалим библейския колан. И да кажем на звукозаписно устройство 3 да покрие собствената си мръсна работа. Тя смърди от Райската Градина до Уотъргейт.

Казах, че истинският Уотъргейт скандал е онова, за което се използват записите. И за какво се използват? След като вече са направили записите, както описах, какво правят те с тях после?

ОТГОВОР: ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ ГИ НА МЯСТО.

Те пускат тези записи на мишената, а мишената, сама по себе си, е някое индивидуално лице, от преминаващи коли и агенти, които вървят до него по улицата. Те пускат тези записи в неговия квартал. Накрая те ги пускат в метрото, по ресторанти, летища и други публични места.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО е най-важната и съществена съставка.

Правил съм доста експерименти с улични записи и възпроизвеждане в продължение на години и изумителният факт, който се появява е, че НЯМА НУЖДА ОТ СЕКСУАЛНИ ЗАПИСИ ИЛИ ДОРИ ПОДПРАВЕНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ЗАПИСИ, ЗА ДА СЕ ПРИЧИНИ ЕФЕКТ ЧРЕЗ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО ИМ. КАКВИТО И ДА Е ЗАПИСИ, ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ НА МЯСТОТО, КЪДЕТО СА НАПРАВЕНИ, ПО НАЧИНА, КОЙТО СЕГА ЩЕ ОПИША, МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ ЕФЕКТИ. Няма съмнение, че сексуалните или подправените по някакъв начин записи биха били по-силни. Но някаква част от силата на словото се освобождава чрез простото му възпроизвеждане, както всеки може да се увери ако експериментира известно време… Цитирам от някои мои бележки върху тези експерименти с възпроизвеждането.

Петък, 28.07.1972… Преглед на План 28… Първо, някои бележки относно звукозаписните експерименти, започнати от Йън Самървил през 1960-те. Те включвали не само записването на звуци от улици, кръчми, партита и метрото, но и тяхното ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ на място. Когато се завърнах в Лондон от Щатите през 1966, той вече беше натрупал значително количество данни и оформил някаква технология. Той беше открил, че възпроизвеждането на място може да причини определени ефекти. Възпроизвеждането на записи от катастрофа може да причини друга катастрофа. През 1966 бях отседнал в хотел „Ръшмор“, „Трибоувир Роуд“11, Ърлс Корт, и ние проведохме няколко от тези манипулации: улични записи, смесване с друг материал, възпроизвеждане по улиците... (Спомням си, че бях монтирал запис на пожарни коли и докато възпроизвеждах този запис на улицата, преминаха пожарни коли.) Тези експерименти бяха обобщени в статията „НЕВИДИМОТО ПОКОЛЕНИЕ“... (Чудя се дали някои друг освен агентите на ЦРУ е прочел тази статия или си е помислил да приведе тези техники в конкретно реално действие.) Всеки, който провежда подобни експерименти в продължение на определено време, неочаквано ще открие повече „съвпадения“, отколкото законът за вероятностите допуска. Техниката може да бъде разширена като се снима с фотоапарат или камера докато се възпроизвежда записа. Често съм се придържал към следния процес: направете звукозаписи и снимки на някакво място, на което искате да причините неприятности или да унищожите, после възпроизведете записите на съответното място и направете още снимки – и това ще причини инциденти, пожари, премествания. Особено последното – Мишената се премества. Проведохме тази операция с Центъра по Сциентология на улица „Фитцрой“37. Няколко месеца по-късно те се преместиха на „Тотнъм Корт Роуд“68, където също извършихме подобна манипулация...

Ето една образцова операция, проведена срещу „Мока Бар“ на „Фрит Стрийт“29, Лондон, започната на 03.07.1972... Обратният Четвъртък... Причините за операцията бяха непровокирано скандално лошо обслужване и отровена питка с кашкавал...

Да притисна и затворя „Мока Бар“. Записвам. Правя снимки. Стърча наоколо навън. Нека ме видят. Те направо кипят отвсякъде там вътре. Ужасният дърт собственик, ситно накъдрената му съпруга и синът им с малоумно увиснала челюст, ръмжащият озъбен продавач. Държа ги в ръцете си и те го знаят.

„Вие момчета имате репутация на предизвикващи неприятности. Ами излезте тогава навън и го направете. Счупете ми фотоапарата и ще извикам полицай. Имам право да правя каквото ми харесва на обществената улица.“

Ако се стигнеше до това, щях да обясня на полицая, че съм правил улични записи и правя документален филм за Сохо. В края на краищата, това беше Първият Еспресо Бар в Лондон, нали така? Правех им услуга. Те не биха могли да кажат онова, което и те и аз знаехме, без да станат за смях...

„Той не прави никакъв документален филм. Той се опитва да взриви кафе-машината, да запали пожар в кухнята, да предизвика побои, да ни издейства призовка от Съвета по Здравеопазването.“

Да, аз ги държах в ръцете си и те го знаеха. Погледнах навътре към дъртия собственик и се усмихнах, като че ли на него би му харесало това, което правех. Възпроизвеждането щеше да стане по-късно, заедно с още снимки. Отделих малко време и се разходих до пазара на „Брюър Стрийт“, където записах една игра на „тука има, тука няма“ с три карти. Сега го виждаш, а сега – не.

Възпроизвеждането беше извършено на няколко пъти, придружено от още снимки. Бизнесът им западна. Работното им време намаляваше и намаляваше. На 30.10.1972 „Мока Бар“ затвори. Мястото беше завзето от „Куийнс Снек Бар“.

Сега нека приложим аналогията с трите звукозаписни устройства към тази проста операция. Звукозаписно устройство 1 е самият „Мока Бар“ в своето първоначално състояние. Звукозаписно устройство 2 са МОИТЕ ЗАПИСИ на „Мока Бар“ и околността му. Тези записи представляват ДОСТЪП. Звукозаписно устройство 2 в Райската Градина беше Ева, направена от Адам. Така че направеният запис от „Мока Бар“ е част от „Мока Бар“. Веднъж направен, записът като част от цялото става независим от него и извън техния контрол. Звукозаписно устройство 3 е ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО. Адам изпитва срам, когато ПОЗОРНОТО МУ ПОВЕДЕНИЕ МУ БИВА ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО чрез звукозаписно устройство 3, което е Бог. Възпроизвеждайки моите записи срещу „Мока Бар“, когато си поискам и с каквито промени в записите пожелая да направя, аз се превръщам в Бог за това място. Аз им влияя. Те не могат да ми влияят. И каква роля играят снимките в тази операция? Припомнете си какво казах по-рано за писменото и говоримото слово. ПИСМЕНОТО СЛОВО Е ИЗОБРАЖЕНИЕ И ВЪПЛЪЩЕНИЕ. Говоримото слово може да бъде определено като които и да било части от речта, които съответстват на тези изображения и всъщност могат да бъдат разширени до КОИТО И ДА БИЛО ЗВУКОВИ ЕДИНИЦИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ на изображенията... Записите и снимките са звукозаписно устройство 2, което представлява достъп. Звукозаписно устройство 3 е възпроизвеждането и „реалността“. Например, представете си, че банята и спалнята ви са наблъскани с подслушвателни устройства и скрити инфрачервени камери. Тези снимки и звукозаписи дават достъп. Може и да не изпитвате срам в момента на дефекацията и половото сношение, но може да изпитате доста срам, когато тези записи бъдат възпроизведени пред враждебно настроена аудитория.

Сега нека разгледаме политическата арена и приложенията на подслушването в тази област. Разбира се, има много записи, които са пряко и лесно достъпни, тъй като политиците изнасят речи по телевизията. Тези записи обаче не дават достъп. Човекът, който изнася реч, всъщност не е там. Следователно, има нужда от по-интимни или поне по-лични записи, което е и причината конспираторите от Уотъргейт да прибегнат до незаконно проникване с взлом. Един кандидат-президент не е насадена квачка като „Мока Бар“. Той може да направи колкото си поиска записи на своите противници. Така че играта е сложна и състезателна, със записи, направени и от двете страни. Това води до по-изтънчени и усъвършенствани техники, подробностите за които тепърва предстои да бъдат изяснени.

Основната операция по правене на звукозаписи и снимки, още снимки и възпроизвеждане, може да бъде проведена от всеки със звукозаписно устройство и фотоапарат. Няма значение броят на участниците. Няколко милиона души биха могли да неутрализират системата за контрол, която онези, които стоят зад Уотъргейт и Никсън, се опитват да наложат. Подобно на всички системи за контрол, тя зависи от поддържането на монополна позиция. Ако всеки може да бъде звукозаписно устройство 3, тогава звукозаписно устройство 3 губи силата си. Бог трябва да бъде БОГЪТ.

ЕЛЕКТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

В статията „НЕВИДИМОТО ПОКОЛЕНИЕ“, първоначално публикувана в списание „АйТи“ и Лосанджелиската Свободна Преса през 1966 и повторно отпечатана в списание „Работата“, разглеждам потенциала на хиляди хора със звукозаписни устройства, преносими и стационарни, предавани като сигнални барабани съобщения, пародия на речта на президента нагоре-надолу по балконите, навътре и навън през отворени прозорци, през стени, над дворове, подемани от лаещи кучета, негодуващо мърморещи скитници, музика, трафик по ветровити улици, през паркове и футболни игрища. Илюзията е революционно оръжие:

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ СЛУХОВЕ

Разположете навън в час пик десет оператора с внимателно подготвени записи и се убедете колко бързо се разпространяват думите. Хората не знаят къде са ги чули, но са ги чули.

ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРАТ ПРОТИВНИЦИТЕ

Вземете запис на някоя реч на Хенри Уолъс, смесете я със заекване, кашляне, кихане, хълцане, ръмжене, болка, крясъци, писъци, страх, хленчене, скимтене, апоплектично ломотене, лигавене, дрънкане на глупости, идиотски звуци, сексуални и животински звукови ефекти и я възпроизвеждайте по улици, метростанции, паркове, политически събрания.

КАТО ФРОНТОВО ОРЪЖИЕ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКВАТ И ЕСКАЛИРАТ РАЗМИРИЦИ

Няма нищо мистично в тази операция. Звуковите ефекти от размирици могат да предизвикат истински размирици в размирна ситуация. ЗАПИСИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ СВИРКИ ЩЕ ПРИВЛЕКАТ ЧЕНГЕТА. ЗАПИСИ НА ОРЪЖЕЙНИ ИЗСТРЕЛИ – И ТЕ ВАДЯТ ПИСТОЛЕТИТЕ СИ.

„БОЖЕ МОЙ, ТЕ НИ ИЗБИВАТ.“

Един охранител по-късно каза: „Чух и видях другаря ми да пада, лицето му – покрито с кръв (оказало се, че е бил ударен с камък от прашка) – и си помислих – ами, това е то.“ КЪРВАВАТА СРЯДА. ЗАШЕМЕТЕНАТА АМЕРИКА ПРЕБРОИ 23 МЪРТВИ И 32 РАНЕНИ, 6 ОТ ТЯХ С ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА.

Ето планът на мелето, предразмирна ситуация. Протестиращите са били принудени да демонстрират мирно, полицаите и охранителите – да ги обуздават и ограничават. Десет звукозаписни устройства, прикрепени под саката им, възпроизвеждане, а записът се контролира от закрепени на ревера бутони. Те са записали предварително звуци от размирици в Чикаго, Париж, Мексико сити, Кент (Охайо). Ако те нагласят нивото на звука на записите към шумовите нива на заобикалящата среда, няма да бъдат разкрити. Полицаите се боричкат с демонстраторите. Операторите се съсредоточават. Включват записа от Чикаго, възпроизвеждат го, придвижват се към следващата схватка, възпроизвеждат записа, продължават да се движат. Положението се разгорещява, един полицай е съборен на земята и стене. Писклив хор от записано свинско квичене и пародийно дюдюкане.

Бихте ли могли да успокоите размирици като използвате запис на най-хладнокръвното ченге и най-благоразумния демонстратор? Вероятно! При всички положения е далеч по-лесно да създадеш неприятности, отколкото да ги прекратиш. Просто насочвам вниманието ви върху факта, че монтажите върху звукозаписното устройство могат да бъдат използвани като оръжие. Ще забележите, че операторите създават неприятности по пътя си. Те правят монтаж на случаен принцип от настоящите звукови ефекти и онези от Чикаго, Париж, Мексико сити, Кент (Охайо) и това са неприятностите.

КАТО ДАЛЕКОБОЙНО ОРЪЖИЕ ЗА ОБЪРКВАНЕТО И НЕУТРАЛИЗИРАНЕТО НА АСОЦИАТИВНИТЕ ЛИНИИ, НАЛОЖЕНИ ОТ МАСМЕДИИТЕ

Контролът на масмедиите зависи от налагането на асоциативни линии или линии за общностно свързване. Когато „жиците са прерязани“, асоциативните връзки се прекъсват.

Вчера президентът Джонсън нахлу в един луксозен апартамент, държа три момичета под прицел, 26 мили северно от Сайгон.

Можете да отрежете линията на негодуванието на масмедиите и да изкарате по улиците променената линия на негодувание с едно звукозаписно устройство. Разгледайте линията на негодувание на ежедневната преса. Тя се създава чрез сутрешните вестници, милиони хора четат едни и същи слова. По различни начини, разбира се. Един жест, възхваляващ действията на Г-н Калахън по забраняването на Южноафриканското Крикет Турне, разваля закуската на полковника. Всички реагират по един или друг начин на света на вестниците или на събития, които не са наблюдавали, които стават неделима част от тяхната реалност. Ще забележите, че този процес непрекъснато е подчинен на случайно противопоставяне. Кой точно знак видяхте на спирката Грийн Парк, когато хвърлихте един поглед над ТЪЛПАТА? Кой точно ви се обади, докато четяхте писмото си във вестник „ТАЙМС“? Какво четяхте, когато жена ви счупи чиния в кухнята? Един нереален вестникарски свят и в същото време напълно действителен, защото той наистина се случва. Линията на негодувание на ВЕЧЕРНИТЕ НОВИНИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА. Насочете вниманието си към милионите хора, които всички гледат едновременно Джеси Джеймс или „Вирджинецът“. Международната линия на негодувание на списанието за седмичните новини винаги се е отнасяла за периода от една седмица напред във времето. Забелязали ли сте, че да бъдеш на корицата на списание „ТАЙМ“ е като целувката на смъртта? Мадам Нху беше там, когато съпругът й бе убит и правителството й падна. Фервьорд беше на корицата на „ТАЙМ“, когато един вселил се в тения демон даде заповедта за смъртта му чрез един парламентарен куриер и раздавач на смърт. Набожен, затворен в себе си, без лоши навици, разбирате за кой тип става въпрос. Стар довереник, знаещ всичко.

И така, забъркайте нови истории, телевизионни постановки, цитати от фондовата борса, реклами и изкарайте по улиците променената линия на негодувание. Ъндърграунд пресата служи като единствената ефективна спирачка за увеличаващата се мощ и усложняващите се техники, използвани от масмедиите на господстващата върхушка за фалшифициране, невярно представяне, неточно цитиране, предотвратяване на достъпа до нещо като априори абсурдно или просто за игнориране и заличаване на съществуването на информация, книги, открития, които те считат за вредни или им се струват в ущърб на установения господстващ интерес.

Предполагам, че ъндърграунд пресата би могла да изпълнява тази функция далеч по-ефективно чрез употребата на техниките на монтажите. Например, направете монтажи на най-отвратителните и плашещи реакционистки изявления, които успеете да откриете и ги заобиколете с най-противните и грозни снимки. После ги обработете, смесвайки ги с глупости, лигавене и животински звуци и ги изкарайте на линията на негодувание със звукозаписно устройство. Правете разбъркани монтажи на всяка емисия транскрибиран на хартия монтиран звукозапис на новини, радио- и телевизионни предавания. Изкарайте звукозаписите на линията на негодувание преди вестникът да бъде метнат на сергията. Човек получава едно особено чувство, когато види някое заглавие, което отдавна се е въртяло в главата му. Ъндърграунд пресата би могла да прибави определена линия на негодувание към своите реклами и да предлага една уникална рекламна услуга. Да смесва продукта с популярни мелодийки, да смесва продукта с рекламни слогани и джингли на други продукти и да изсмуче продажбите. Всеки, който се съмнява, че тези техники действат, трябва само да ги изпробва. Описаните тук техники се използват от ЦРУ и чуждестранните агенти… Преди десет години те методично правеха улични записи във всеки район в Париж. Спомням си човека от „Гласът на Америка“ в Танжер в една стая, пълна със звукозаписни устройства, и човек можеше да чуе някои странни звуци през стената. Затворен в себе си, поздравява в коридора. Никой никога не беше допускан вътре в тази стая, нито дори някоя дъщеря на пророка. Разбира се, съществуват достатъчно много технически разработки, като например далеко обхватните насочваеми микрофони. Когато смесвате призива за молитва с шопарско грухтене, не си струва да се разхождате наоколо из пазара с преносимо звукозаписно устройство.

Една статия в списание „НЮ САЙЪНТИСТ“ от 04.06.1970, страница 470, озаглавена „Електронни изкуства на не-комуникация“, насочва към някои по-прецизни технически инструкции.

През 1968, с помощта на Йън Самървил и Антъни Балч, взех един кратък пасаж от звукозапис на гласа ми на филмова лента и го нарязах на интервали от по една двадесет и четвърт от секундата (филмовата лента е по-широка и по-лесна за снаждане) – и пренаредих последователността на тези интервали от една двадесет и четвърт от секундата на гласовия запис. Първоначалните думи са доста неразбираеми, но наяве се появяват нови думи. Гласът все още си съществува и веднага може да се разпознае говорителят. А също и тонът на гласа си остава. В случай, че тонът е приятелски, враждебен, сексуален, поетичен, саркастичен, безжизнен, отчайващ, това ще си личи в изменената последователност.

По онова време не осъзнавах, че използвах техника, за която е известно, че съществува от 1881 г…. Цитирам от статията на Г-н Френч… „проектите на устройства за кодиране на речта датират от 1881 г. и оттогава ни съпътства желанието да направим радио- и телефонните комуникации неразбираеми за трети страни“… Съобщението се кодира при предаването му, а после се декодира от другата страна. Има много такива кодиращи речта устройства, които работят на различни принципи… „друго устройство, което е било използвано по време на войната, е време-разделящото кодиращо устройство. Сигналът е бил нарязван на елементи с дължина 0,005 см. Тези елементи са били вземани на групи или поотделно и са били пренареждани в нова последователност. Представете си, че речта е записана на магнитна лента, която е нарязана на части с дължина 0,02 см и частите са пренаредени в нова последователност. Това действително може да бъде направено и дава добра представа как звучи речта, когато е кодирана по този начин.“

Това направих аз през 1968. И това е едно продължение на метода на изрезките. Най-просто, това е нарязване на една страница вертикално през средата и хоризонтално през средата на четири отрязъка. После отрязък 1 се съединява с отрязък 4 и отрязък 3 с отрязък 2 в една нова последователност. Ако продължим така, можем да нарежем страницата на все по-малки и по-малки части с променена последователност.

Първоначалната цел на кодиращите устройства е била да направят съобщението неразбираемо без да се променя честотата на кода. Друг от възможните начини на употреба на кодиращите речта устройства би могло да бъде използването им за налагането на контрол над мисълта в масов мащаб. Представете си човешкото тяло и нервна система като декодиращи устройства. Един масов вирус като простия херпес би могъл да изостри чувствителността на субекта към дешифрирането на съобщения. Наркотиците като LSD или дименхидринатът също биха могли да служат като декодиращи устройства. Още повече, че масмедиите биха могли да изострят чувствителността на милиони хора да възприемат шифрирани версии на един и същ комплект информация. Запомнете, че когато човешката нервна система декодира едно кодирано съобщение, то ще се струва на субекта като негови собствени идеи, които току-що са му хрумнали, което наистина е така.

Изберете си карта, която и да е карта. В повечето случаи той няма да заподозре нейният външен произход. Така протича процесът при четеца на вестникарската преса, който получава закодираното съобщение без да прави възражения и приема, че то отразява собствените му независими убеждения, когато пристигне. От друга страна, субектът може да разпознае или заподозре външния произход на гласове, които буквално се излюпват в главата му. В такъв случай имаме класически синдром на параноидна психоза. Субектът чува гласове. Всеки може да бъде накаран да чува гласове чрез методите на кодирането. Не е трудно да го изложим на въздействието на действителното закодирано съобщение, която и да е част от което може да бъде направена неразбираема. Това може да бъде направено посредством звукозаписни устройства на улицата, в колата, чрез фалшифицирани радио- и телевизионни постановки. Ако е възможно – в собствения му апартамент, а ако не е – в някой бар или ресторант, който той посещава често. Ако той не си говори сам, скоро ще започне. Поставяте подслушвателни устройства в апартамента му. Сега той наистина е на ръба на лудостта, чувайки собствения си глас по радио- и телевизионни емисии, както и разговори на непознати минувачи. Разбирате ли колко е лесно? Запомнете, че кодираното съобщение е отчасти неразбираемо, но той схваща смисъла му при всички положения. Враждебни гласове на бели, декодирани от някой негър, също ще активират по асоциация всеки случай, в който той е бил заплашван или унижаван и тормозен от бели. За допълнителна тежест, можете да използвате записи на гласове, които са му познати. Можете да го настроите срещу приятелите му чрез закодирани враждебни съобщения със съответния приятелски глас. Това ще активира неговите спорове и разногласия с този приятел. Можете да го накарате да харесва враговете си чрез закодирани приятелски съобщения с гласовете на враговете му.

От друга страна, гласовете могат да бъдат приятелски и успокоителни. Сега той работи за ЦРУ, ГПУ, все тая, и това са неговите заповеди. Сега те имат един агент, който няма информация, която може да предаде, и на когото няма нужда да му се плаща. И той изцяло е под контрол. Ако той не се подчинява на заповедите, те могат да го подложат на лечението с враждебния глас. Не, „Те“ не са Бог или някакви свръхтехници от космоса. Просто техници, които работят с добре познато оборудване и използват техники, които могат да бъдат точно възпроизведени от всеки друг, който може да си купи и да работи с това оборудване.

За да разберете как техниката на кодирането би работила в масов мащаб, представете си, че някое новинарско списание като „ТАЙМ“ е разпространило един цял брой една седмица преди публикуването му, запълнен с новини, базирани на предсказания, следващи определена линия, без обаче да се отива към невъзможното, даващ на хората определен „тласък“ във всяка една история, който лансира и подкрепя „нашите момчета“, а на Комунистите приписва колкото е възможно повече загуби и жертви – цял нов брой на „ТАЙМ“, основан на тенденциозно представени на читателите предсказания на бъдещите новини. А сега си представете това, раздухано чрез масмедиите.

С минимално оборудване можете да постигнете същото нещо в по-малък мащаб. Нуждаете се от кодиращо устройство, телевизор, радио, две видеокамери, любителска радиостанция и обикновено фотостудио с малко реквизити и действащи лица. Като за начало, направете един хаотичен кодиран монтаж на новините и ги разпространете чрез любителската радиостанция и преносими звукозаписни устройства по улиците. Направете фалшиви емисии на новини с видеокамерата. Що се отнася до снимките, можете да използвате предимно стари материали. Мексико Сити ще свърши работата за размирици в Сайгон, а за Чили бихте могли да използвате снимките от Лондондери. Никой не прави разликата. Можете да размените местата на пожари, земетресения, самолетни катастрофи. Например, имаме самолетна катастрофа в Торонто, 108 загинали. Така че подменете снимките на самолетната катастрофа в Барселона с тази в Торонто и обратно. А после закодирайте фалшивите си новини като ги размесите с действителни емисии новини.

Имате едно предимство, което вашият играч-съперник няма. Той трябва да прикрива манипулациите си. Вие не сте подчинени на подобна необходимост. Всъщност вие можете да рекламирате факта, че пишете новините предварително и се опитвате да ги накарате да се случат чрез техники, които всеки може да използва. А това прави от вас НОВИНА. А също и телевизионна знаменитост, ако го изиграете добре. Вие искате възможно най-широкото разпространение на вашите монтирани видеозаписи. Техниките на монтажа биха могли да удавят масмедиите в абсолютна илюзия.

Измислени ежедневници анулираха с обратно действие земетресението в Сан Франциско и експлозията в Халифакс, обявявайки ги за журналистически измислици, а съмнението, породено от закона на фалшификациите, ненаситен и разтягащ се, погълна всички исторически факти.

Г-н Френч завършва своята статия така… „Употребата на модерни вградени сложни микро-електрически вериги би могла да понижи цената на кодиращите речта устройства дотолкова, че да ги видим в употреба от обикновените граждани. Кодовете и шифрите винаги са привличали повечето хора и аз мисля, че същото ще важи и за кодиращите речта устройства…“

Обикновено се приема за даденост, че речта трябва да бъде съзнателно разбрана, за да породи определен ефект. Ранните експерименти с подсъзнателни образи обаче са показали, че това не е вярно. Значителен брой изследователски проекти биха могли да бъдат базирани върху кодиращите речта устройства. Всички знаем за експеримента, в който някой чува собствения си глас на запис с няколко секунди закъснение. Скоро човекът не може да продължи да говори. Дали накъсаната и разбъркана реч би имала същия ефект? До каква степен даден език ще изпълнява функцията на декодер в конфликтни ситуации от типа „или/или“? До каква степен тонът на гласа на говорещия натрапва определена декодираща последователност на слушащия?

Много от монтираните записи биха били забавни и всъщност забавлението е най-обещаващото поле за изява на техниките на монтажа. Представете си един поп-фестивал като Фън Сити, обявен за 24, 25 и 26 юли, 1970-та година в Екълсден Комън, Пачинг, близо до Уъртинг, Съсекс. Фестивалната зона се състоеше от паркинг и място за къмпинг, рок-сцена, селце с будки и кино, обширна залесена площ. Известен брой звукозаписни устройства са поставени в горичката и селцето. Колкото е възможно повече, така че върху целия фестивал да може да се наложи звукова мрежа. Звукозаписните устройства са снабдени с предварително записан материал, музика, новини, предавания, записи от други фестивали и т.н. По всяко време някои от устройствата възпроизвеждат, а други записват. Устройствата, записващи тълпата и другите, възпроизвеждащи записи, се сменят по места. Това влияе на тълпата, която ще чува възпроизведени собствените си гласове. Възпроизвеждането, пренавиването и записът биха могли да бъдат контролирани по електронен път на променливи интервали. А биха могли и да бъдат извършвани ръчно, като операторът преценява какви интервали на възпроизвеждане, запис и навиване да използва. Ефектът се увеличава значително ако има голям брой посетители с преносими звукозаписни устройства, които възпроизвеждат и записват, докато обикалят насам-натам. Можем да отидем и още по-далеч – с проекционни екрани и видеокамери. Някои от материалите са предварително подготвени, секс-филми, филми от други фестивали – и тези материали се смесват и монтират с телевизионни предавания на живо и кадри с тълпата. Естествено, рок-фестивалът ще се смесва на екраните, хиляди фенове с преносими звукозаписни устройства записват и възпроизвеждат, певецът би могъл направо да свири/пее и записва. Определете някаква зона за странстващи артисти, жонгльори, номера с животни, змиеукротители, певци, музиканти – и направете монтаж с тези неща. Видео- и звукозаписи от фестивала с най-добрите монтирани материали биха могли да бъдат използвани впоследствие за други фестивали.

Изисква се доста техника и оборудване, за да се направи. Със сигурност качеството на фестивала би се повишило, ако колкото е възможно повече посетители имат преносими звукозаписни устройства и възпроизвеждат на място.

Всяко послание, музика, разговор, които искате да разпространите, донесете предварително записани, така че всеки да си занесе вкъщи част от вашия запис.

Изследователски проект: да се открие до каква степен се декодират кодираните съобщения чрез внимателно изучаване на експерименталните субекти. Най-простите експерименти се състоят във възпроизвеждането на кодирано съобщение върху даден субект. Съобщението може да съдържа прости команди. Има ли кодираното съобщение някаква властническа стойност, подобна на пост-хипнотичното внушение? Получава ли се истинското съдържание на съобщението? Кои наркотици, ако има такива, повишават способността за декодиране на съобщения? Има ли големи разлики между субектите по отношение на тази способност? Кодираните съобщения със собствения глас на субекта по-ефективни ли са от съобщенията с други гласове? Кодираните съобщения с определен тон на гласа по-лесно ли се декодират от определени субекти? По-ефикасно ли е съобщението, ако едновременно съдържа кодирани слова и изображения на видеолента? Нека използваме, например, съобщение на видеолента с унифицирано емоционално съдържание. Да кажем, че съобщението е „страх“. За тази цел вземаме от миналото всички изображения на страх на субекта, до които успеем да се доберем или да пресъздадем. Смесваме ги със страшни слова и изображения, заплахи и т.н. Всичко това е отреагирано и би било във всеки случай разтревожващо. Нека сега го изпробваме кодирано и да видим дали ще успеем да получим още по-силен ефект. Кръвното налягане, сърдечният ритъм и мозъчните вълни на субекта се записват, докато му възпроизвеждаме кодирания запис.

Лицето му се фотографира и му се показва постоянно на видеоекран. Действителното монтиране на лентата може да бъде извършено по два начина. Може да бъде съвсем случайна операция като изтеглянето от шапка на отделни части и ако бъде направено така, няколко следващи един след друг елемента може да се навържат заедно, давайки едно установяемо въплъщение на смислено слово. Разбира се, и двата метода могат да бъдат използвани на променливи интервали. Записите на кръвното налягане, сърдечния ритъм и мозъчните вълни ще покажат на оператора кой материал поражда най-силната реакция и, разбира се, той ще наблегне на тях. И помнете, че субектът може по всяко време да види лицето си и то се фотографира. Както е казал Воайорът, най-плашещото нещо е страхът, изписан на собственото ти лице. Ако субектът стане прекалено неспокоен, имаме подготвени записи на сигурност и покой.

Да вземем един сексуален видеозапис: той съдържа сексуална сцена между идеалния сексуален обект за субекта и неговия собствен идеален образ. Ако бъде показана така, както си е, това би могло да бъде доста възбуждащо, а сега – нека я монтираме. Възприемането на монтираните записи отнема няколко секунди, а после? Могат ли монтираните сексуални видеозаписи, акцентиращи върху реакциите и мозъчните вълни на субекта да породят спонтанен оргазъм? Може ли това да бъде разширено и приложено над други телесни функции? Един микрофон, скрит в тоалетната, всичките му лайна и пръдни записани и смесени с гласовете на строги бавачки, които му заповядват да ака – и младият либерал се насира в гащите си на трибуната точно под Националния Флаг. Могат ли записите на смях, кихане, хълцане, кашляне да породят смях, кихане, хълцане, кашляне?

До каква степен дадено телесно заболяване може да бъде причинено от монтирани записи? Да вземем например звукови записи и кадри с цветни изображения на даден субект с настинка. По-късно, когато субектът е напълно възстановен, заснемаме кадри с цветни изображения и правим звукозапис на здравия субект. После смесваме кадрите с цветни изображения и звуковия запис на настинката с настоящите изображения. Също така, прожектираме изображенията на настинката върху сегашните изображения. После се опитваме да използваме някои от фразите на реагиращото съзнание на г-н Хъбард, за които се предполага, че сами по себе си предизвикват заболяване. Да бъда себе си, да бъда теб, да стоя тук, да стоя там, да бъда тяло, да бъда тела, да бъда тук и сега, да бъда в миналото. После смесваме и монтираме всичко това заедно и го показваме на субекта. Би ли могло гледането и слушането на този запис на звуци и образи, монтиран от много кратки откъси, да доведе до пристъп на вирусна настинка? Ако подобен запис на настинка действително предизвика пристъп на вирусна настинка, вероятно просто сме активирали някакъв латентен вирус. Както знаете, много вируси присъстват в тялото в латентно състояние и могат да бъдат активирани. Можем да опитаме същото нещо с херпес, с хепатит, като винаги помним, че може би активираме латентен вирус и в никакъв смисъл не създаваме лабораторен вирус. При всички положения обаче, ние може би сме в състояние да направим това. Има ли вероятност вирусът да е просто много малки частички от звук и образ? Помнете, че единственият образ, който вирусът притежава, е записът на звуци и изображения, които може да ви наложи. Жълтите очи на жълтеницата, пъпките на едрата шарка и т.н., наложени ви против волята ви. Същото със сигурност е вярно по отношение на кодираните слова и изображения, които той може да ви накара да декодирате. Изберете си карта, която и да е карта. Това не означава, че той действително е вирус. Вероятно за да създадем един лабораторен вирус, бихме имали нужда едновременно от екип кинооператори и звукоозвучители, а също и от биохимик. Цитирам от парижкото издание на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХЕРЪЛД ТРИБЮН“ една статия за изкуствения ген: „Д-р Хар Гобинд Кхорана създаде ген по изкуствен начин.“

„Това е началото на края.“, такава била непосредствената реакцията на един учен-аташе в едно от големите посолства на Уошингтън. „Ако можеш да създадеш гени, в края на краищата можеш да създадеш и нови вируси, за които няма лечение. Която и да е малка държава с добри биохимици би могла да създаде такива биологични оръжия. За това би била необходима само една малка лаборатория. Ако това може да бъде направено, някой ще го направи.“ Например, може да бъде създаден някакъв смъртоносен вирус, който пренася кодирано съобщение за смърт. Запис „СМЪРТ“, всъщност. Без съмнение, техническите подробности са сложни и вероятно екип от кинооператори и звукоозвучители, работещи заедно с биохимици, биха могли да ни дадат отговора.

И сега по въпроса дали техниките на монтаж и кодиране биха могли да бъдат използвани за разпространението на полезни и приятни послания. Вероятно. От друга страна, монтираните слова и изображения действат като вирус в това, че те налагат принудително нещо на субекта против волята му. В допълнение по тази тема, би могло да се открие как старите изследователски модели биха могли да бъдат изменени по такъв начин, че субектът да оформи свободно свой собствен спонтанен модел на изследване.

Превод: slackerbitch

 

Източник

 

Уилям Бъроуз (1914–1997) е американски романист, есеист, социален критик и художник.

Pin It

Прочетете още...