Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

„турско робство?“